Af Redaktionen

I den nye version af Huset skal de unge selv i førertrøjen, så aktiviteterne vokser ud af deres egne interesser, ideer og drømme. Drivkraften er fællesskabet og friheden, som samtidig bakkes op af stabilitet og sikkerhed i den kommunale drift.

Huset skal være de unges sted, og derfor skal aktiviteterne i det velkendte gule kulturhus i Nørregade vokse ud af de unges eget miljø og fællesskab. Sådan har Kultur & Fritidsudvalget netop besluttet, at profilen for Huset skal være fremover. Første skridt i udviklingen af den nye version af Huset er at samle et brugerråd af unge og kulturelle ildsjæle, som skal finde frem til Husets værdier og ambitioner. Derefter kan aktiviteterne spire frem fra de unges interesser og blive styrket i arbejdsgrupper og netværk.

En af brugerrådets første opgaver bliver at ansætte den person, som får det overordnede ansvar for udviklingen og koordineringen af ungdomskulturen i Huset. Koordinatoren vil formelt set blive ansat i Børn & Kultur, men vil i sit arbejde med Huset referere til brugerrådet.

-På den måde er vi med til at sikre Husets fremtid og drift. De unge får frihed og fleksibilitet, så de kan skabe et miljø og fællesskab, hvor de selv er i førertrøjen. Samtidig bakker kommunen op med viden og erfaring på sidelinjen. Den kombination, tror vi på, vil give overskud og liv til nye ideer, drømme og drivkraft i Huset, siger formanden for Kultur & Fritidsudvalget, May-Britt Andrea Andersen.

Plads til både Huset og Konfus
Tobakken har hidtil stået for driften af Huset, men opsagde aftalen fra årsskiftet. Siden har Tobakken foreslået en arbejdsdeling mellem Huset og Ungdomshuset Konfus, sådan at aktiviteter omkring musik fremover skulle samles på Konfus, mens Huset skulle fokusere på kulturelle og sociale aktiviteter.

Kultur & Fritidsudvalget sætter pris på Tobakkens interesse for Huset.

-Vi tror dog på, at Esbjerg er stor nok til at rumme både Huset og Konfus, som vi mener, kan fungere i et godt samspil med hinanden. Det er vigtigt for os, at vi holder mulighederne åbne for Huset, så de unge kan arbejde med de aktiviteter og arrangementer, som de ønsker sig, og det gælder også i musikkens verden. Nå vi siger til de unge, at de selv skal bestemme, hvad der skal foregå i Huset, kan vi ikke samtidig på forhånd begrænse dem i bestemte genrer, siger May-Britt Andrea Andersen.

Kultur & Fritidsudvalgets ønske om en ny version af Huset vil nu blive vendt med de lokale fonde, som i 1997 skænkede Huset til Esbjerg Kommune.