Af Sabina Schmidt

Sundhedsstyrelsen udgiver nye anbefalinger, der skal være med til at mindske brugen af tvang over for mennesker med psykiske lidelser ved at sikre en ensartet tilgang og et øget fokus på alle niveauer på at forebygge tvang.

Anbefalingerne bygger på den samlede viden om, hvordan man mindsker brug af tvang, og de beskriver samtidig de gode erfaringer med at forebygge og nedbringe tvang over for mennesker med psykiske lidelser. I anbefalingerne er der blandt andet fokus på et godt samarbejde mellem kommuner, regioner og praktiserende læger.

-Brugen af tvang i Danmark er alt for høj. Vi har gennem de sidste 5 år haft et meget specifikt fokus på at nedbringe brugen, men der er samlet set stadig flere mennesker, der udsættes for tvang. Derfor er der brug for, at alle regioner, kommuner og praktiserende læger arbejder for at bringe tvangen ned. Vi kommer nu med samlede nationale anbefalinger for, hvordan vi skal arbejde fremadrettet. Men det er ikke gjort med det. Der ligger nu et stort arbejde med at omsætte anbefalingerne i praksis, siger Charlotte Hosbond, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Mangel på viden om at forebygge tvangsindlæggelser

Der er efterhånden opbygget en stor viden om, hvad der virker i forhold til at forebygge og nedbringe tvang på de psykiatriske afdelinger. Derimod er der mindre viden om, hvordan man kan forebygge tvangsindlæggelser. Anbefalingerne beskriver, hvordan man bør arbejde med at forebygge og nedbringe tvang både før, under og efter indlæggelse.

– Vi har en stor viden om, hvad regionerne kan gøre for at bringe brugen af tvang ned. Men der mangler viden om den rolle, som kommunerne og almen praksis har i tiden før og efter en indlæggelse – særligt fordi vi ved, at tvangsindlæggelse ofte fører til brug af mere tvang. Derfor er der behov for mere viden om, hvilke indsatser og samarbejder der er nødvendige for at forebygge tvangsindlæggelser. Det er det, anbefalingerne kommer med. Det giver et bud på, hvordan alle aktører på tværs af sektorer kan bidrage til at forebygge, at mennesker med psykiske lidelser bliver indlagt med tvang, siger Charlotte Hosbond.

Sundhedsstyrelsen har fulgt og kommenteret på udviklingen af brugen af tvang siden 2014, hvor regionerne indgik en forpligtende partnerskabsaftale med Sundheds- og Ældreministeriet om at halvere bæltefikseringer og nedbringe den samlede brug af tvang inden udgangen af 2020. De seneste opgørelser har vist, at selvom brugen af bæltefikseringer er faldet, stiger brugen af stort set alle andre former for tvang.

-Regionerne har arbejdet målrettet med at mindske brugen af tvang siden 2014, men vi ved, at der fortsat er store udfordringer og variation på tværs af regioner og afdelinger. Det er ikke nok at se på enkelte former for tvang isoleret. Der skal ske en forbedring af den samlede indsats for at bringe brugen af tvang ned, og vi skal øge kvaliteten af hele indsatsen til mennesker med psykiske lidelser. Derfor vil Sundhedsstyrelsen også fremover have et skærpet fokus på, hvordan vi kan sikre, at færre mennesker bliver udsat for tvang, og vi ønsker at fortsætte monitoreringen, indtil der er synlige resultater, siger Charlotte Hosbond.

Anbefalingerne er udarbejdet med rådgivning fra en bredt sammensat faglig arbejdsgruppe.