Af Redaktionen

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde tirsdag d. 4. februar 2020 om de nye regler vedrørende støtte til anvendelsen af biogas efter de gældende støtteordninger. Energistyrelsen orienterer på mødet om de fremtidige støttemuligheder, baggrunden for ændringerne og om den kommende ansøgningsprocedure.

Tirsdag d. 4. februar 2020 holder Energistyrelsen informationsmøde om de nye regler for støtte til biogas. Arrangementet henvender sig til alle eksisterende og kommende støttemodtagere, som kan leve op til de nye kriterier for at modtage støtte.

Nye regler fra 1. januar 2020

De nuværende støtteordninger til biogas er ændret fra 1. januar 2020. Ændringerne sker som følge af Energiaftalen fra 2018, hvor det er blevet besluttet at sætte et stop for nye støttemodtagere på de fem gældende støtteordninger for biogas samt at indføre støtteperiode og årsnorm for de enkelte anlæg.

Alle støttemodtagere skal som udgangspunkt ansøge til Energistyrelsen om tilsagn om pristillæg inden den 1. maj 2020. Ved ansøgningen skal der anvendes til ansøgningsskema, som findes på Energistyrelsens hjemmeside.

På informationsmødet vil der være en gennemgang af de nye regler for støtte til anvendelsen af biogas efter de fem gældende støtteordninger, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål om processen for ansøgning om tilsagn efter de nye regler.

Tilmelding og program 

Informationsmødet afholdes tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 13.00-17.00

Adresse: Hotel Legoland (Auditorium A), Åstvej 10, 7190 Billund

Tilmelding til arrangementet sker via e-mail til bioenergi@ens.dk inden 1. februar 2020.

Program og evt. materiale vil blive tilsendt deltagerne forud for informationsmødet.