Af Redaktionen

I begyndelsen af året blev det offentliggjort, at Europas største PtX-anlæg var på vej til Esbjerg. Nu melder endnu et selskab sig på banen. Energiselskabet H2 Energy Europe har købt en stor grund i Veldbæk ved Esbjerg på 11 hektar. Igen er der tale om et Power-to-X-anlæg og igen overgår anlægget tidligere etableringer i Europa, men hvor de eksisterende planer går på et ammoniak-anlæg, vil det nye anlæg fokusere på brint.

H2 Energy Europe vil omdanne strøm fra havvindmøllerne til brint, der kan bruges til den tunge landtransport. Virksomheden anslår, at etableringen af brintøkosystemet og hele forsyningskæden vil skabe mellem 200-300 nye, permanente arbejdspladser, når anlægget efter planen begynder produktionen i 2024.

Sådan lyder planen fra det schweiziske energiselskab, som vil investere et stort milliardbeløb i PtX-anlægget i den østlige del af Esbjerg, der bliver det største anlæg af sin slags i Europa.

-I Esbjerg er der de optimale forudsætninger i forhold til Power-to-X og brintproduktion. Først og fremmest er der en geografisk fordel på grund af placeringen i forhold til Nordsøens havvind, ligesom området også er godt placeret i forhold til eksportmuligheder til store industriområder i Tyskland og Nordeuropa, hvor en stor del af produktionen forventes at skulle være baseret på brint i fremtiden. Opførelsen af et brintanlæg i den størrelsesorden passer perfekt sammen med Danmarks PtX-strategi og vi ser frem til at være en del af den strategi ved at skabe et grønt økosystem i Danmark. Der er forskellige forhindringer, der skal overvindes for at sikre omstillingen til brintlastbiler, deriblandt en fremskyndet konstruktion af bintrørledning, men i tæt samarbejde med den danske regering tror vi på, at det er muligt at gennemføre, forklarer Clifford zur Nieden, direktør i H2 Energy Europe om, hvorfor valget faldt på Esbjerg.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen hilser H2 Energy Europe velkommen til Danmark.

-Udmeldingen fra H2 Energy Europe er med til at skrive det nye kapitel i historien om Esbjerg som erhvervscentrum. Fra fiskeri og olieindvending er Esbjerg hastigt på vej mod en fremtid, der er med til at sætte streg under Danmark som en grøn stormagt. Nye grønne brændstoffer og brint er afgørende for fremtidens grønne samfund – ikke kun i Danmark, men også Europa og verden over. Teknologien indeholder store muligheder for både klimaet og erhvervslivet, og her er Esbjerg med til at bringe Danmark i front, siger Dan Jørgensen.

-Vi vil producere morgendagens brændstof. Det er vores mål at skabe en omkostningseffektiv produktion og distribution af grønt, klimavenligt brint, som udelukkende produceres med vedvarende energi og er CO2-fri. Vi ser grønt brint som nøglen til en meningsfuld og effektiv omstilling fra fossile brændstoffer til emissionsfri brændselscelleelektromobilitet, fortæller H2 Energy-direktøren videre om visionerne for projektet.

På samme måde som Danmark medvirkede til at opbygge en ramme for, at vindindustrien kunne få succes i stor skala, vil det samme kunne ske for brintlastbilens udbredelse.

H2 Energy Europe er en erfaren aktør på Power-to-X-fronten, da virksomheden allerede producerer grøn brint i Schweiz og har 50 brintlastbiler på vejene, mens yderligere 1.600 forventes at blive leveret indenfor de næste fem år. Derudover har virksomheden et netværk af brinttankstationer i samarbejde med store aktører som Hyundai, Alpiq og Linde. Det er også en del af planen, at brintlastbiler og brinttankstationer skal være en del af H2 Energy Europe’s brintbaserede økosystem i Danmark.

-På sigt vil indførelsen af brintlastbiler hjælpe Danmark med at nå sine klimamål. Vi har en tostrenget plan, som indeholder et øjeblikkeligt fokus på at producere grøn brint i mindre skala ved udgangen af 2022, så de første brintlastbiler kan være på de danske veje. Det er efterfulgt af en potentiel implementering i massiv skala fra 2024, hvor det forventede 1GW-anlæg kan være fuldt operationelt,” lyder det fra Clifford zur Nieden, direktør i H2 Energy Europe.

Steen Hommel, der er direktør for the Trade Council og Global Bæredygtighed, som er forankret i Udenrigsministeriet, er glad for udsigten til endnu et stort Power-to-X-projekt i Esbjerg og Danmark.

-Danmarks grønne politiske ambitioner, et stabilt politisk klima og en velfungerende offentlig forvaltning betyder, at vi er et attraktivt land for bæredygtige energiinvesteringer. Det er en stor glæde at se, at vores tætte samarbejde med H2 Energy og Esbjerg Kommune har resulteret i planerne om at etablere et stort Power-to-X-projekt i Esbjerg. Invest in Denmark arbejder målrettet på at tiltrække udenlandske investeringer til Power-to-X-projekter i Danmark til gavn for dansk vækst og jobskabelse, fortæller Steen Hommel.

Styrker Esbjergs position i den grønne omstilling

I Esbjerg vækker nyheden stor glæde hos borgmester Jesper Frost Rasmussen. Han ser H2 Energy Europe’s planer som et eksempel på, at byen går forrest med den grønne omstilling og skubber på den generelle udvikling inden for nye grønne energiløsninger, fordi transportområdet ikke kun er et lokalproblem, men i allerhøjeste grad en af de helt store udfordringer på internationalt plan.

-Esbjerg er ved at blive eksemplet til Europa og verden på den grønne omstilling. Nu har to store internationale spillere valgt Esbjerg til, og det skyldes til dels, atvi i mere end et årti været førende i Europa og hele verden i forhold til udskibning af havvindmøller. Esbjerg er godt på vej til at blive centrum for grøn energi,hvilket er med til at styrke Esbjergs position som dynamo for den grønne omstilling, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

Også hos Sydvestjyllands største erhvervsorganisation, Business Esbjerg, er begejstringen til at fornemme. Her har man i tæt og godt samarbejde med Invest in Denmark, som har været en afgørende medspiller, arbejdet målrettet for at få aftalen med H2 Energy Europe på plads.

-Det her er en fantastisk nyhed og viser, at den grønne udvikling sker her og nu i det sydvestjyske, hvor vi har optimale betingelser for at gå foran. Store konkrete projekter som det her gør en kæmpe forskel i forhold til klimamålene og den grønne omstilling. Samtidig viser det, at vi har forudsætningerne for at være et særdeles attraktivt område for investorer, der kigger efter grønne investeringer, udtaler Business Esbjerg-direktør Susanne Nordenbæk.