Af Redaktionen

Rigsadvokaten har måtte orienterer anklagere, dommere og forsvarsadvokater om, at en fejl i et softwareværktøj, som politiet benytter til aflæsning af data fra mobiltelefoner, i en periode, kan have resulteret i, at visse tidsangivelser på filer fra beslaglagte mobiltelefoner er forkerte. Der er tale om et anerkendt værktøj fra en international leverandør, som selv har konstateret fejlen og har gjort politiet opmærksom herpå. Leverandøren har efterfølgende rettet fejlen i softwaren.

Det anses ikke for sandsynligt, at fejlen har haft betydning i konkrete sager, men for at sikre, at det ikke er tilfældet, er politiet i gang med at undersøge de sager, hvor værktøjet er blevet anvendt. Det forventes, at gennemgangen af sagerne vil være afsluttet inden for 14 dage. Herefter vil Rigspolitiet offentliggøre undersøgelsen, samt eventuelle initiativer, som den måtte give anledning til. Undersøgelsen vil desuden indgå i de igangværende overvejelser om kvalitetssikring af politiets tekniske beviser.