Af Sabina Schmidt Foto: Illustration

Flere kommuner mangler medarbejdere i folkeskolen og dagtilbud. Det er der nu fundet en løsning på.

De studerende på landets lærer- og pædagoguddannelser er klar til at hjælpe til i dagtilbud og skoler i det omfang, studierne tillader det.

Det kan afhjælpe noget af den personalemangel, der er i kommunerne som følge af genåbningen af skoler og dagtilbud. Særligt de restriktioner, der skal overholdes om afstand mellem børnene og hygiejne, betyder mange steder, at der er brug for ekstra personale.

For at matche de studerende med de kommunale arbejdsgivere har KL, Danske Professionshøjskoler, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Lærerstuderendes Landskreds nu taget hul på et samarbejde om at oprette jobbanker, så de studerende kan se, hvor der mangler hænder.

– Jobbanker vil være en kæmpehjælp til at afhjælpe nogle af vores nuværende kapacitetsudfordringer og til at løse opgaverne, når regeringen på et tidspunkt beslutter at genåbne yderligere. Det vil være et stærkt bidrag til, at vi, trods omstændighederne, kan give den omsorg og læring, børnene har behov for, siger formanden for KL’s børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal (S).

Der er tale om lønnede studiejobs på almindelige vilkår et begrænset antal timer om ugen.