Licitationen for klapbroen skal gå om, da ingen tilsyneladende har budt på arbejdet.

Ripenserne kommer til at vente lidt længere på, at den eksisterende bro på ringvejen skiftes ud med en klapbro. Licitationen på den del af vejprojektet ved Ribe skal nemlig gå om, idet ingen af de fem indbudte firmaer ønskede at byde på arbejdet. Det betyder, at hele licitations processen skal starte forfra, og det betyder selvsagt, at projektet forsinkes med op mod et halvt års tid.

Der var oprindelig afsat 40 millioner kroner til at bygge klapbroen for, men det er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt. Derfor vil Vejdirektoratet efter sommerferien rette henvendelse til Transportministeriet for at få budgetrammen udvidet.