Foto og tekst:  Ebbe Salomonsen

SOSU – Skolen ønsker at købe Gjesing Fritidscenter – rive det ned og bygge et nyt.

Den tidligere Gjesing Skole der i dag er SOSU skole mangler plads til undervisning og kursus og har  rettet henvendelse til Esbjerg Kommune om at købe Gjesing Fritidscenter, der i dag danner  rammen for 14 foreninger der med et samlet medlemstal på ca. 1200 dermed vil blive forvist fra stedet, men til hvad?

Det er ikke første gang at foreningslivet bliver flyttet, men denne gang er det bestemt ikke særligt seriøst. Fritidsforvaltningen ved Esbjerg Kommune har i lang tid været i gang med at finde løsninger på hvor de enkelte foreninger kan placeres.

Gjesing gamle skole og forsamlingshuset lå engang der hvor der i dag er Storcenter og rundkørsel og var dengang rammen for forenings– og kulturlivet i den mindre landsby. Der blev bygget nye skoler og de blev brugt til foreningsliv og dannede fællesskab omkring skolen. Gjesing Fritidscenter blev dannet i 1991 efter at Gjesing Skole lukkede og naboen er nu SOSU – Skolen som har brug for plads til flere aktiviteter. Fritidscenteret har siden været et sted for masser af aktiviteter til glæde for mange og været et godt samlingssted for området.

SOSU – Skolens placering er endnu et eksempel på når der fra politisk side kun tænkes i kortsigtede løsninger. Ser vi tilbage på Esbjerg Sygehus som i 1960 og 70erne skulle være flyttet uden for byen, men det turde det politiske liv ikke dengang og det har de fortrudt mange gange siden.

Nu har vi problemet igen og det eneste rigtige er at flytte skolen til en ny placering hvor der er bedre plads, dog er der ikke millioner til en ny skole, det bliver alt for dyrt. Forvaltningen og SOSU skolen har undersøgt muligheden for fx at flytte til området nær Stengårdsvej.

Gjesing Lokalråd som repræsenterer Gjesing området peger på at SOSU – Skolen burde kunne finde plads på deres matrikel til et nyt kursuscenter og de stiller gerne med andre løsninger end dem der hidtil er blevet forelagt.

14 foreninger har været samlet til fællesmøde og har givet forvaltningen nye krav og vil ikke bare lade sig koste rundt bare fordi en SOSU – skole skal bruge mere plads. Gjesing er større end Bramming så der bør være plads til et fritidscenter hvor foreningslivet kan udfolde sig.

Nu er tavsheden brudt og Esbjerg Byråd er bekendt med problematikken, det bliver spændende at følge ikke mindst her op til valgkampen!

Læserbrev

Esbjerg den 07.10. 2021.

Gjesing Lokalråd Ved Formand Kurt Hansen Slåenvej 9c 6715 Esbjerg.

Esbjerg Kommune overvejer at afhænde Gjesing Fritidscenter til SOSU skolen for nedrivning og opførsel af nye lokaler til undervisning. Det vil sige at 14 foreninger og fritidsbrugere med ca. 1200 brugere vil blive forvist fra stedet, men til hvad ?

Gjesing Lokalråd finder det useriøst at bydelen med ca. 8.500 beboere er blevet forelagt at skulle sprede sig til eksisterende lokaler i andre byområder eller nærmest opløse sig og melde sig ind i eksisterende klubber. Det svarer sig ingenlunde til byrådets ambitioner omkring vision 2025. hvor man prioriterer lokalområdernes kulturliv og bosætning som et mål.

Gjesing bydel er en stor og betydelig aktiv for byen ( 3 største sogn i Esbjerg ) og et sted hvor det indtil nu har været aktivt at bosætte sig. Hvad er det der gør at vi ikke skal have et lokalt foreningsliv med det der hører til, det er virkelig en ommer.

Vi har forståelse for at SOSU skolen kan have behov for mere plads til undervisning. Vi kan ikke forstå, der ikke kan findes alternative løsninger på stedet til udvidelse uden man behøver at røre foreningslokalerne. SOSU skolen må jo også vise forståelse.

Lokalrådet mener at der er mange løsninger der kan bibeholde foreningernes fritidscenter. Derudover  er vi også parat til i værste scenarie at finde løsninger som er klart bedre end det vi indtil nu er blevet forevist af forvaltningen.

I Gjesing er vi nysgerrige på hvad politikerne tænker om et aktiv fritids- og kulturliv i Gjesing.