Af Redaktionen Foto: Anicura

Ufrivillig barnløshed har længe været en voksende udfordring i det danske samfund, men det er ikke blot blandt mennesker, at problematikken er udbredt. Mange hunde har nemlig også problemer med fertiliteten og skal i stigende grad have hjælp til at reproducere. Sådan lyder det fra dyrlæge Nina Diers, som arbejder med reproduktion hos hunde til dagligt.

I Danmark har der ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen de seneste år været en stigning i antallet af børn, som er kommet til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling. Det skyldes, at fortsat flere par har udfordringer med fertiliteten og derfor søger lægens hjælp. Men mennesker er ikke alene om denne problematik, da også vores firbenede venner oplever udfordringer med fertiliteten. Sådan lyder det fra en af landets største grupper af dyrehospitaler, AniCura, der oplever et stigende behov for fertilitetsbehandling hos hunde.

Vi er efterhånden oppe på omkring 6-8 procent af danske hunde, som har drægtighedsproblemer. Derfor oplever vi større efterspørgsel fra hundeejere, som ønsker at få deres hund udredt og komme ind til kernen af problemet. I langt de fleste tilfælde kan vi hjælpe hunden godt på vej med den rette behandling, men der er også situationer, hvor problemet skyldes genetik, og vi desværre ikke kan gøre noget – ligesom hos mennesker, fortæller Nina Diers, der er dyrlæge og klinikchef på AniCura Køge Dyrehospital.

Selvom langt de fleste hunde er helt normalt frugtbare, er fertilitetsproblemet noget, som kan ramme alle hunderacer. Ifølge Nina Diers er infektioner med mikroorganismer en af de årsager til nedsat sædkvalitet og faldende fertilitet, som de hyppigst ser på klinikken, og derudover er alder også en væsentlig faktor, da fertiliteten falder med årene.

Kemikalier og selektivitet kan være synderen
Hunden er menneskets bedste ven, som i stor grad færdes i samme miljø og omgivelser som sin ejer, og derfor er det måske ikke overraskende, at det er mange af de samme ydre omstændigheder, som er medvirkende til den faldende fertilitet hos både hunde og mennesker.

Selvom der ikke er foretaget lige så indgående undersøgelser af årsager til fertilitetsproblemer blandt hunde som hos mennesker, tyder meget på, at det er mange af de samme faktorer, som påvirker fertiliteten. Særligt den måde vi lever på i dag, hvor hunde oftere udsættes for tilsætningsstoffer og kemikalier blandt andet gennem mad, samtidig med at de i højere grad bliver eksponeret for forurening gennem luften, formodes at have en afgørende betydning, siger Nina Diers og fortsætter:

Derudover er det også væsentligt, at danske hundeejere er blevet langt mere selektive i forhold til, hvilken partner de ønsker at parre deres hund med. Tidligere fandt hundene selv dem, som de ønskede at parre sig med, men nu går vi mennesker i højere grad ind og bestemmer, fordi vi ønsker en bestemt type hund. Desværre er det ikke altid hensigtsmæssigt fra naturens side, da man i visse tilfælde får avlet nogle gener videre, som ikke ville kunne have reproduceret sig selv ved naturlig selektion. På den måde kan man sige, at vi selv er med til at holde gang i problematikken.

Den rette behandling kan styrke fertiliteten

Selvom et stigende antal tæver oplever udfordringer med at blive drægtige, og hanhundens sædkvalitet er blevet dårligere de seneste år, er reproduktion i mange tilfælde stadig en mulighed. Ligesom hos mennesker findes der nemlig i dag flere behandlingsformer, som kan hjælpe hunde med nedsat fertilitet til at blive drægtige. AniCura Køge Dyrehospital er henvisningshospital inden for reproduktion og modtager dagligt patienter med fertilitetsproblemer.

Vi får henvisninger fra hele Danmark samt fra det sydlige Sverige, men det er sjældent, at vi oplever to ens forløb. Som regel indebærer en udredning en række indledende undersøgelser i vores laboratorie, såsom hormonprøver, sædundersøgelser og ultralydsscanninger. Undersøgelserne kan hjælpe os med at se, om der er noget, som går ind og forhindrer en parring eksempelvis misdannelser eller andre abnormaliteter, som kræver behandling. Derudover kan vi også hjælpe med at kortlægge optimale parringstidspunkter, da det også er en meget almindelig årsag til, at tæven ikke bliver drægtig, forklarer Nina Diers.

Nina Diers anbefaler, at du tager fat i din egen dyrlæge, hvis du oplever, at din hund er svær at gøre drægtig, da der i mange tilfælde er mulighed for, at hunden kan blive drægtig, hvis der igangsættes relevante undersøgelse og den rette behandling.