Af redaktionen

Kulturministeriet bevilger en halv million kroner til Esbjerg Kunstmuseum!

Pengene er en blåstempling af et forskningsprojekt, som skal undersøge de spørgsmål, som museets prisbelønnede udstillingsserie Wunderkammer rejser.

Projektet fokuserer på hvordan museerne bedre kan skabe betingelser for kunstoplevelser, der fanger vores nysgerrighed og fremmer et personligt engagement ved at bringe kunstværket i forbindelse med den enkeltes livsverden.

På Esbjerg Kunstmuseum mener de at kunst er for alle. Derfor undersøger man også hvordan erfaringer fra hverdagen, kan bruges til at udvikle den måde kunstmuseerne arbejder på.

Et centralt spørgsmål for museet er derfor også, hvordan der kan skabes ny viden på tværs af faggrænser både i den måde, en udstilling opbygges på, og i den måde den opleves på af den enkelte gæst.

I forskningsarbejdet foretager man analyser af data omkring gæsternes møde med kunsten og selve udstillingsformatet.

Museets forskningsarbejde er i samarbejde med forskere fra blandt andet Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Her undersøges det også, hvordan museet og universitet gennem et fagligt og videnskabeligt samarbejde kan styrke og udvikle hinanden.

Projektet er i forlængelse af den tværfaglige formidling og forskning i publikums oplevelser, som er fundamentet for Esbjerg Kunstmuseum.

Herudover har projektet til formål at udvikle museet frem mod en ny museumstype i samarbejde med både kunstnere og forskere.

– Museets direktør, Inge Merete Kjeldgaard og museumsinspektør Christiane Finsen, som står bag i projektet Wunderkammer, fortæller at de er både stolte og begejstrede. De forklarer også, at det er en fantastisk nyhed og et skuldeklap af de helt store. Kulturministeriets Forskningsudvalg stiller meget høje krav til ansøgere, og med denne anerkendelse er det ikke alene et stort og grundigt arbejde, som honoreres. Det er selve vores praksis og måde at tænke museum på der blåstemples, lyder det fra Inge Merete Kjeldgaard og Christiane Finsen.