Af Redaktionen

I nye retningslinjer slår Sundhedsstyrelsen fast, at sundhedsplejersker fortsat vil være til rådighed for nye forældre i den kommende periode.

Der vil under COVID-19 epidemien fortsat være behov for tilsyn med nyfødte og spædbørns sundhed og trivsel. I barnets første leveår skal sundhedsplejens indsats fortsætte, dog med et øget fokus på god hygiejne og en række forholdsregler for at undgå smittespredning.

De nye retningslinjer beskriver generelle forholdsregler for sundhedsplejersker under epidemien med COVID-19, herunder hvordan sundhedsplejersker skal håndtere nyfødte, spædbørn og familier, hvor der er mistanke om, eller som er bekræftet smittet med, COVID-19.

Husk den gode hygiejne

Opfølgning af nyfødte og hjemmebesøg hos spædbørnsfamilier er en vigtig opgave, som fortsat skal varetages under epidemien med COVID-19.

-Efter man har født og er kommet hjem i egne trygge rammer, kommer sundhedsplejersken på besøg og tilser sundhed og trivsel hos den nyfødte og i familien. Vi anbefaler forældre at følge vores generelle anbefalinger om hygiejne, og at de løbende er opmærksomme på symptomer På COVID-19 hos dem selv og deres barn, fortæller centerchef i Sundhedsstyrelsen Camilla Rathcke.

Familierne kontaktes telefonisk inden besøg eller fremmøde i konsultation. Over telefonen afklares det, hvorvidt der er en smitterisiko i hjemmet, og forældrene instrueres i god udluftning inden besøget fra sundhedsplejersken og i omhyggelig håndhygiejne på sig selv og på barnet.