Af Redaktionen Fotos: Ebbe Salomonsen

Politiet satte igår skilte op i de berørte områder med budskabet om, at borgerne skal søge andre steder hen, hvis der allerede er for mange i området – for at undgå smitte med Covid-19.

Syd- og Sønderjyllands Politi har udpeget flere hotspot-områder i politikredsen, hvor de opfordrer borgerne til at være særligt opmærksomme på risikoen for, at der kan samle sig så mange personer på et enkelt sted, at de kan udgøre en smitterisiko for Covid-19.

Ganske få sager

– Hotspot-områderne er på ingen måde et udtryk for, at vi generelt har problemer i politikredsen. Vi har således haft ganske få sager, der har ført til sigtelser for overtrædelse af forsamlingsforbuddet eller overtrædelse af påbuddet om at holde lukket. Både borgere og virksomheder har indtil nu udvist meget stor forståelse for den helt særlige situation, vi befinder os i på grund af corona-krisen, understreger politiinspektør Tage Jehn fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der har, siden regeringen indførte de skærpede regler den 18. marts således blot været i alt 10 sigtelser i politikredsen, fordelt på seks hændelser.

I fem tilfælde har virksomheder overtrådt påbuddet om at holde lukket, og ved en enkelt hændelse er fem personer blevet sigtet for at have overtrådt forsamlingsforbuddet.

Det lave antal sigtelser skal desuden ses i sammenhæng med, at Syd- og Sønderjyllands Politi siden den 18. marts har øget antallet af tryghedsskabende patruljer i politikredsen i forbindelse med Covid-situationen.

Udendørsområder

– Når vi nu alligevel har udpeget disse hotspot-områder, skyldes det, at vi på baggrund af henvendelser fra borgere og tilbagemeldinger fra vores patruljer har konstateret, at der er udendørsområder, hvor der kan være mange borgere, men uden at vi har haft egentlige problemer med hensyn til forsamlingsforbuddet. Samtidig melder foråret sig også for alvor, hvor vi forventer, at endnu flere vil nyde det gode vejr. Og så vil vi gerne være på forkant og oplyse borgerne om, at disse områder er vi særligt opmærksomme på, tilføjer Tage Jehn.

På rette kurs

Udpegningen af hotspot-områder skal endvidere ses i sammenhæng med, at samfundet forsigtigt og kontrolleret bevæger sig i retning mod en normalisering, under skarp hensyntagen til, at corona-krisen endnu ikke er overstået. Og det er således borgernes samlede adfærd, der afgør, om denne kurs kan fortsætte. Derfor er det vigtigt, at borgerne iagttager reglerne om, at man ikke må være samlet mere end ti personer. Samtidig anbefaler myndighederne stadigvæk, at vi holder afstand, når vi er ude – også selvom det gode vejr indbyder til udendørsliv.

– Vi er endnu ikke i mål. Og vi er fortsat helt afhængige af borgernes opbakning. Men ved fælles hjælp går det den rigtige vej, pointerer Tage Jehn.

Hotspot-områder i Esbjerg Kommune

Der er tale om følgende hotspot-områder:

  • Flexbaner/kunstgræsbaner, Gl. Vardevej 82, (overfor Blue Water Arena) Esbjerg
  • Game Streetmekka, Nørrebrogade 1C, Esbjerg
  • Strandpromenaden ved Cafe Stryhns, Strandpromenaden 9, Esbjerg
  • Området ved skulpturen ”Mennesket ved Havet,” Sædding Strandvej, Esbjerg
  • Vedels Anlæg, Odins Plads 1, Ribe

Skiltning

Politiet satte i går skilte op i de berørte områder med budskabet om, at borgerne skal søge andre steder hen, hvis der allerede er for mange i området. Mange små grupper bliver hurtigt til en stor.
Samler der sig for mange borgere på et sted, kan politiet udstede bøder, ligesom vi også kan udstede et opholdsforbud, hvis det skønnes nødvendigt. Udendørsområdet bliver derefter ikke længere tilgængeligt for offentligheden.