Af Redaktionen

Selvom det kan være svært at se forskel på de to taskers design, så var det ikke nok for den danske designproducent, Depeche, at få medhold i retten. Hvis en krænkelsessag skal holde i retten, kan det være afgørende at have sit design registreret. Det erfarer Depeche, nu hvor Sø- og Handelsretten har afgivet dom i en sag om krænkelse af virksomhedens taskedesign, Depeche Crossover.

De ligner måske hinanden. Taskerne fra de to designproducenter, Depeche og Noella Fashion. Ja, måske så meget, at man som forbruger kan have svært ved at se forskel. For at opnå beskyttelse mod efterligninger lagde Depeche derfor i 2019 sag an mod Noella Fashion. Med sagsanlægget ville Depeche forbyde Noella Fashion at producere og markedsføre taskerne Cecilia, Caja, Celia og Celina, der til forveksling kan ligne den populære taske, Depeche Crossover. Men ifølge Sø- og Handelsretten, som netop har afgivet dom i sagen, er der ikke tale om krænkelse.

Selvom Depeches tasker er beskyttet som uregistrerede EU-designs og under markedsfø-ringsloven, vurderer Sø- og Handelsretten, at taskerne – på trods af stor sammenlignelighed – adskiller sig på flere punkter. Forskelle på størrelse, syninger, lommer mv. betyder, at taskerne ikke ligner hinanden nok til, at der er tale om en krænkelse.

-Det er ikke usædvanligt, at vi især i modebranchen ser, at producenter henter inspiration fra populære trends på markedet. Hvis man som virksomhed alligevel oplever, at noget tyder på direkte kopiering, er det vigtigt at kunne benytte sig af sine rettigheder. I denne sag er der tale om markedsføringsretlig beskyttelse og uregistrerede EU-designs. Der skal derfor i denne type sager ofte være tale om nærgående efterligninger, før beskyttelsen gælder. Denne form for beskyttelse af designet er altså smallere end den beskyttelse du får, hvis du har sørget for at registrere dit design, siger Hannah Holm Olsen, varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Som virksomhed opnår man den mest sikre beskyttelse af sit design ved at registrere det, så snart designet er færdigt og klar til markedet. Med et registreret design kan man lettere håndhæve sin ret, hvis andre skulle kopiere ens design.

Det kan koste dyrt
Det kan koste en virksomhed dyrt, hvis designet ikke er registreret. Uden et registreret design har man ikke samme muligheder for at beskytte sit salg, sin markedsposition og sine kunderelationer.

-Ved at registrere sit design og beskytte sit produkts udformning og udseende kan man bedre værne om sin forretning. En af fordelene ved et registreret design er, at man kan fremvise et bevis, hvor designet er gengivet fx med særlige designfeatures og et tidspunkt, hvorfra designet er beskyttet. Man signalerer herved, at man har en eneret til designet, siger Hannah Holm Olsen.

Hannah Holm Olsen peger på, at sager som Depeche og Noella Fashion-sagen er eksempel på, hvor vigtigt det er, at den kommende EU-designreform, der netop nu er under udvikling, har fokus på de små og mellemstore virksomheders behov:

-Vi har i den seneste tid set sager i medierne, hvor markante designere har været udfordret med at opnå ophavsretlig beskyttelse af deres produkter. Vores håb er, at vi med en ny EU-designreform i fremtiden vil se flere designere ansøge om designrettigheder, fordi de vil stille designerne stærkere.

Dommen kan i sin fulde form læses her.