Af Redaktionen

65 procent blandt personer, der ryger, vil gerne stoppe, og mange gør forsøget. Men det er de færreste, der bruger de anbefalede hjælpemidler.

Sundhedsstyrelsens tredje delrapport af Danskernes Rygevaner 2019 viser, at 65 procent af de, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, ønsker at stoppe, og blandt dem, der ryger dagligt, er det 71 procent, der ønsker at stoppe. Inden for de seneste 12 måneder har 35 procent af alle, der ryger, forsøgt at holde op med at ryge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man anvender en kombination af professionel rygestoprådgivning og godkendt rygestopmedicin, da det giver den største sandsynlighed for et varigt rygestop. Alligevel svarer 60 procent af dem der, der har forsøgt rygestop, at de ikke brugte nogle hjælpemidler eller hjælp i forbindelse med deres rygestop. Til det siger enhedschef Niels Sandø:  

-Vi synes, at det er rigtig ærgerligt, at mange ikke bruger de muligheder, der er for at få hjælp, for vi ved, at de virker. I Danmark har vi en rigtig god model, hvor du kan deltage i et rygestoptilbud hos din kommune. Her kan du få professionel rådgivning om, hvordan du bedst når i mål med dit rygestop. Du kan f.eks. få råd om, hvordan du håndterer både den fysiske og sociale afhængighed. 

De unge vil gerne stoppe. Det er særligt den yngre aldersgruppe, de 15-29-årige, der har været i gang med et rygestop. Over halvdelen (51%) af dem har forsøgt at stoppe. Det er de 15-29-årige, hvor der er flest, der ryger, og derfor er det positivt, at der er mange i denne gruppe, der forsøger at stoppe.  

Der er stor forskel på den form for hjælp, der bliver brugt til rygestop. De 15-29-årige bruger i højere grad end de andre aldersgrupper apps, og ligesom de 30-59-årige bruger 10 procent e-cigaretter i forbindelse med rygestop. De +60-årige bruger rygestoprådgivning dobbelt så meget som de 30-59-årige, som til gengæld bruger nikotinsubstitution (fx plaster eller tyggegummi) ca. tre gange så meget som de 15-29-årige.

-Det er vigtigt med et målrettet tilbud til alle, når det gælder rygestop. Forskellige aldersgrupper kan have brug for forskellig hjælp i forbindelse med rygestop, og det skal der tages højde for i viften af rygestoptilbud. Ligesom det er vigtig at gøre opmærksom på tilbuddene, når de eksisterer slutter Niels Sandø.  

Undersøgelsen af Danskernes Rygevaner 2019 er foretaget på en anden måde end tidligere undersøgelser. Derfor kan denne undersøgelse ikke sammenlignes med tidligere undersøgelser.

Følg linket nedenunder for at se hele rapporten!

Danskernes rygevaner: rygestop og rygestopadfærd