Af Redaktionen   Foto: Karen Franch

For mange danskere er tog- og busstationer det daglige bindeled med verden udenfor. De tager offentlig transport til og fra arbejde, på familiebesøg, indkøb, lægen og meget andet.

Desværre viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet TÆNK, at rigtig mange mennesker har følt sig utryg på en af de mange danske stationer indenfor det sidste halve år.

En del af undersøgelsen går på togstationer i almindelighed og en anden specifikt på S-togsstationer, men undersøgelsen viser det samme. Begge steder oplever passagererne at føle sig utrygge.

Og det er et problem der skal tages alvorligt. For i sidste ende er det stationerne der er afgørende for om man bruger den kollektive trafik.

”Vi har i vores arbejde set stationer, der fremstår nedslidte, mørke og decideret ulækre. Det skal der gøres noget ved, for vi ved, at stationerne er centrale i passagerernes oplevelse af den kollektive transport. En velfungerende kollektiv transport får mange danskeres hverdag til at hænge sammen og bidrager positivt i kampen mod klimaforandringer og miljøpåvirkninger, men hvis forbrugerne føler sig utrygge på stationen, risikerer vi, at de fravælger den kollektive transport,” siger Anja Philip.

Derfor vil der i den kommende tid blive sat mere fokus på de danske stationer af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, der blandt andet påpeger at det er et ansvar mellem flere forskellige aktører, da det sjældent er de samme, der har ansvaret for eksempelvis perron og cykel parkering.

”Der er heldigvis en stigende politisk interesse for stationerne, og der kommer flere og flere eksempler på, at fx trafikselskaber, fonde og kommuner samarbejder om at bringe liv og tryghed tilbage på stationer rundt om i landet. Men vores undersøgelse viser, at der stadig er et stort stykke arbejde at gøre,” siger Anja Philip. formand for Forbrugerrådet Tænk.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk beder passagerer om at sende billeder ind af, hvad de oplever af konkrete problemer på deres stationer, både det positive og det negative, for at løse problemet med de danske stationer.

Kilde: Forbrugerrådet TÆNK