Af Redaktionen

Under Tall Ships Race var mange forbi det smukke skib, da det lå i Trafikhavnen. Her afmønstrede første togts elever efter godt 4 måneder ombord. Nogle dage senere påmønstrede 63 elever til årets andet togt, inden skibet forhalede til Dokhavnen midt i sidste uge. Tiden i Esbjerg har eleverne bl.a. brugt på at lære brandslukning og søredning hos Relyon Nutec i Uglvig – en stor og ret voldsom oplevelse for de unge mennesker at stå på land, flere kilometer fra kysten, og så udsættes for både høje bølger og pivende vind i træningshallen.

Store vinkedag

Til afsejling fra Dokhavnen i går kl. 11 var mange pårørende naturligvis mødt op, både for at komme ombord og se forholdene på skibet, og især for at kramme et sidste farvel, inden deres unge lod fortøjningerne gå, og skipper på første del af togtet, Bjarke Wahlqvist tog skibet fra kaj og satte kursen mod rum sø.

På kajen mærkedes tydeligt den både lidt spændte og vemodige stemning blandt familierne og eleverne. Som nævnt var mange var ombord, men også på land skulle ”Den første Dag i resten af eleverne tid” lige have tid at falde på plads. Mange familier stod samlede sig i grupper, talte, krammede, og flere tørrede diskret en tåre af kinden.

Efter familierne havde forladt skibet og eleverne kaldt ombord, var det tid til dæksmønstringen, hvor skibets overstyrmand, Helle Barner Jespersen hurtigt tog over og fortalte de banjeopdelte elever om opgaverne og rækkefølgen i forbindelse med afsejlingen. De ellers studievante elever var noget tøvende over for de meget praktiske opgaver, men med kyndigt råd og vejledning fra skibets faste besætning gik det hele gnidningsløst.

Under skoleskibets ophold i Esbjerg har direktør for Stiftelsen Georg Stages Minde, Asser Amdisen og flere fra kontoret i København været på kajen hver gang, der enten har været af- eller påmønstringer. I går var det så tid for et sidste håndtryk mellem direktøren og skipperen, inden sidstnævnte slog skruen til.

Det påbegyndte togt varer frem 2. december, og eleverne anløber inden da 4. august Aalborg, 19. august Stornaway, 26. august Galway, 7. september Bilbao, 21. september Brest, 5. oktober Oslo, 11. oktober Holbæk, 18. oktober Lübeck, 26. oktober Ungdomsøen, og slutter så i København den 2. december med papirer som Ubefarne Skibsassistenter – tidligere kaldet matroser.

Skoleskibet Georg Stages position, billeder fra livet ombord og meget mere om historien bag verdens ældste og mindste fuldriggede skoleskib i civilt eje kan løbende følges via linket:georgstage.dk