Tekst og Foto Ebbe Salomonsen

Der er blevet holdt Energiens Folkemøde med virksomheder og skolebørn. Med stor tilslutning og megen omtale. Verdensmålene er der stadig og der skal arbejdes videre for at løse de mange udfordringer.

I Musikhuset var der officiel åbning af Verdensmålshuset på Esbjerg Havn med Gert Barslund som indleder. Han gav herefter ordet til Yasmin Karup Jepsen som havde fået en pris for en flot tale om klimasituationen i dag og hvad vi kunne gøre.

Gert fortalte om en pige fra Uganda, Nalumansi Faridah der har været meget igennem, men har formået at rejse sig, og råbt så højt at hun har holdt ”brandtale” i FN om ligestilling og pigers rettigheder.

Et foto af hende var starten på en tegnekonkurrence hvor Karla Kristensen vandt, hun skulle samme med kunstneren Lotte Lambæk fremstille et maleri af Faridah. Maleriet blev afsløret og de fortalte begge om deres samarbejde.

Fotoudstillingen ”Transformation” var opstillet, som satte fokus på Kvinders og pigers ligestilling. Fotograf Lene Vilstrup og Plan Børnefonden stod bag. Den blev præsenteret af Saredo Hirad med en række tankevækkende informationer. Dagen sluttede med en ur-opførelse af de 17 verdensmåls sange skrevet af skoleelever og foreninger fra Esbjerg Kommune. En række tankevækkende sange med et godt indhold, en flot koncert.

Åbning af Verdensmålshuset havde invitere en række skoleklasser til at komme og afprøve ”Huset” der ligger på Dokvej 3 – Der var mange der fik lov at prøve.

Dagen efter var der mulighed for at alle kunne kikke forbi. KomEsbjerg valget at besøge stedet og fik en god gennemgang og snak.

Der var valgt 3 verdensmål: Havet – Ensomhed – Ligestilling. Som der blev arbejdet med under besøget. Verdensmålshuset på Esbjerg Havn skal fungere som et laboratorie. Huset består af seks læringsrum. Her får de unge redskaber til at idéer, og bæredygtige løsninger. Man kan eksempelvis komme igennem ‘Tidsmaskinen’ eller ‘Byggeklodserne’, hvor de unge skal lære om verdensmålene og gennem verdens råd.  Verdensmålshuset i Esbjerg er et samarbejde med Esbjerg Havn og virksomheder. De ser frem til at de løsninger og forslag bliver synligt, konkrete og forståelige, som kan bruges til grønne fremtid.

I Esbjerg har Gert Barslund der er leder af Verdensmålshuset, arbejdet med Verdensmål i de sidste år og gennemført projekter i samarbejde med skoleklasser hvor projektet hed ”Vervad” en sammentrækning af ”Verdensmål ved Vadehavet”.  Eleverne skulle først sætte sig ind i verdensmål og komme med indput til lokale kunstnere til at fremstille kunstværker, som blev opstillet på stranden.  Flere klasser opfodres til at lave en sang til et verdensmål.

I de sidste år har Gert Barslund holdt møder for virksomheder hvor der har været fokus på verdensmålene. Hvordan de kan indarbejde dem i fremtidens planlægning.

Det bliver en spændene fremtid -der er nok at arbejde med.