Af Sabina Schmidt   Foto: Illustration

Da det er vedtaget, at man først fra 2022 kan tage kandidat delen af medicinuddannelsen i Esbjerg, er dette et tiltag der ventes at kunne bidrage til at sikre lægedækningen generelt i det sydvestjyske område.

Den årgang medicinstuderende, der som første gruppe vil få muligheden for at til vælge “Esbjerg-uddannelsen”, har allerede været inviteret til en sommerskole der blev afholdt i august 2019. Sommerskolen blev en kæmpe succes med mange flere interesserede end der reelt var plads til. Dette er også en af grundene til at der netop i disse dage afvikles en tilsvarende tre dages vinterskole.

Og her på første dagen, kan man også konstaterer at dette også er en sikker succes, med hele 29 tilmeldte. Flere af de tilmeldte er gengangere fra sommerskolen, der ønsker endnu mere viden og bedre tilknytning til SVS og Esbjerg.

Fra i dag den 29. januar til og med den 31. januar er de studerende igennem et oplysende program med ophold på kliniske afdelinger, diverse oplæg om arbejdet og opgaver i forskellige lægelige specialer samt fællesspisning med input om de muligheder Esbjerg byder på.

Arbejdet med at etablere en lægeuddannelse i Esbjerg foregår som et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland Psykiatrien i Region Syddanmark og almen praksis – og naturligvis Esbjerg Kommune. Arrangementet her er arrangeret af SVS i tæt samarbejde med Psykiatrien og Esbjerg Kommune.