Af Sabina Schmidt

Mere end 1,3 millioner europæiske borgere har skrevet under på forbud mod landbrugsdyr i bure. Nu kræver 142 videnskabsfolk fra hele verden, at EU sætter en stopper for grise, høns og gæs bag tremmer i det europæiske industrilandbrug.

For første gang er videnskabsfolk med ekspertise i landbrug og dyrevelfærd gået sammen i et fælles opråb til beslutningstagerne på det europæiske kontinent.

I brevet, der er rettet til toppen af EU-kommissionen under ledelse af kommissionsformand Ursula vJanon der Leyen, opfordrer forskere og professorer fra hele verden, Europas toppolitikere til at forbyde bur dyr under overskriften ‘End The Cage Age’.
Det er samme budskab som mere end 1,3 millioner borgere i EU-landene også har skrevet under på.

-Vi støtter den europæiske underskriftsindsamling, fordi det videnskabelige argument mod landbrugsdyr bag tremmer er klart: Industridyr har et dårligt liv med alt for lidt plads, hvor de er berøvet deres grundlæggende behov. Der er andre og langt bedre alternativer, og vi opfordrer derfor EU-kommissionen til at efterkomme det vi ved, er det eneste rigtige, nemlig at ingen landbrugsdyr fremover skal lide i bure, skriver de 142 dyre-videnskabsfolk, der kommer fra hele verden. Flest fra det europæiske kontinent, men også professorer og forskere fra USA, Canada, Hong Kong og Australien er blandt medunderskrivere på opråbet til EU.

Det mest fremtrædende navn på listen er den britiske dyreadfærds-ekspert, antropologen Jane Goodall, der er Fredsambassadør i FN og blandt andet kendt for sine videnskabelige undersøgelser af chimpansers adfærd og intelligens.
-Stadigt mere videnskabelig forskning understøtter, at selv fugle som høns er sansende væsener, der har følelser, og for eksempel kan opleve både nydelse og frygt, fastslår Jane Goodall.
-Der er ingen tvivl om, at livet i et lille bur, er forbundet med stor lidelse, og derfor bør EU  sørge for lovgivning, der kan stoppe den grusomme behandling af industridyr, vurderer den britiske videnskabskvinde Jane Goodall.

Hvert år opfostres mere end 300 millioner grise, høns, køer, gæs, ænder og kaniner under klaustrofobiske forhold i Europas industrielle landbrug. Klemt inde bag tremmer i små bure, hvor de aldrig får opfyldt selv de mest simple fysiske og psykiske behov som kontakt med andre dyr, bevægelse, redebygning og leg.

Danmark vedtog sidste år en ny dyrevelfærdslov, der slår fast, at dyr er sansende væsener, hvis naturlige behov skal respekteres.

Alligevel er det stadig lovligt at fastlåse søer, der tilbringer en betragtelig del af deres voksenliv fikseret i små tremme-båse, hvor de ikke kan vende sig, og kun lige kan stå oprejst eller ligge ned. Uden mulighed for at kunne gå eller løbe, og uden adgang til halm eller nogen form for adspredelse.

-Videnskabsfolkenes opråb til EU-kommissionen og de næsten 1,4 millioner underskrifter mod burdyr i landbruget, bør være et øjeblikkeligt wakeup call til både EU og Folketinget.

-Det er uacceptabelt at holde sansende og intelligente dyr i bur under de forhold med den viden vi har om dyrs behov og adfærd i 2021, siger Esben Sloth fra World Animal Protection Danmark.

Om World Animal Protection Danmark:

World Animal Protection har højeste rådgivningsstatus i FN og status som rådgiver for Europarådet.

World Animal Protection Danmark er en del af World Animal Protection International, der har afdelinger i 14 lande.
Blandt andet England, USA, Australien, Kina, Indien, Holland, Brasilien, Italien og Sverige.