Af Redaktionen

Mandag aften satte Esbjerg byråd gang i en hastehøring i forhold til det plantillæg der er om det tredje BIG tårn på Tovværksgrunden.

Forsvaret har trukket indsigelsen mod det højeste af de 3 tårne, og derfor arbejdes der nu på en godkendelse af hele planen.

Tilbage i maj måned måtte byrådet ellers nøjes med at godkende en del af planen, omhandlende de to mindste tårne, på grund af indsigelsen fra Forsvaret, der frygtede at tårnets højde kunne have indflydelse på radarmålinger og lignende dele af Forsvarets arbejde fra Flyvestation Skrydstrups radar 54 km væk.

Høringen kommer kun til at strække sig over 14 dage, da lokalplanen allerede har været i høring, og dermed nu kun omhandler retten til at bygge det tredje og højeste tårn.