Af Redaktionen

Er du over 182 cm høj, har du dobbelt så stor risiko for at blive smittet med corona, som dine lavere venner og bekendte.

Det er den meget overraskende konklusion i et nyt forskningsstudie, hvor otte forskere fra universiteter i Storbritannien, USA og Norge har undersøgt hvilke faktorer, der påvirker risikoen for at blive smittet med covid-19.

2.000 amerikanere og englændere har stillet sig til rådighed for forskerne, der ville undersøge om individuelle faktorer, som højde, uddannelse, indtægt, hvor meget forsøgspersonerne opholdt sig udendørs og hvorvidt de delte køkken med andre, påvirkede deres risiko for at få corona.

En af deres konklusioner er, at risikoen for at blive syg fordobles for mennesker, der er mere end 182 cm høje, oplyser det norske Universitet i Agder.

Det lyder måske lidt mystisk. Men forskerne bruger resultatet til at bevise, at corona-virus ikke kun smitter gennem dråber eller kontakt, som WHO først har antaget.

-Resultaterne tyder på, at dråbesmitte ikke er den eneste overføringsmekanismen, og at aerosol overføring er mulig, siger professor Evan Kontopantelis fra University of Manchester.

Aerosoler er små partikler, der kan holde sig svævende i stedet for at falde til jorden. Partiklerne samles i dårligt ventilerede lokaler og føres videre af luften. I lokaler med airconditionering løftes luften – og dermed partiklerne op – og derfor er der større risiko for, at du indånder dem, jo højere du er.

Hidtil har WHO, sundhedsmyndigheder og forskerne ellers været enige om, at covid-19 kun kan spredes på to måder:

  • Enten ved, at man inhalerer dråber fra en smittet, som er helt tæt på.
  • Eller ved, at man rører en overflade, som en smittet person har rørt, og derefter rører sit ansigt.

Men i juli måned underskrev 239 ind- og udenlandske forskere et åbent brev til WHO om, at corona formentligt også kan smitte gennem luften.

Siden har WHO erkendt, at man ikke kan udelukke, at covid-19 kan være luftbåren.

Det nye studie understøtter netop dén tanke og taler for, at afstand ikke er nok til at beskytte sig mod smitte. Derimod ser brug af maske og rensning af luft i bygninger ud til at være effektive måder at stoppe smittespredningen på.