Af Sabina Schmidt   Foto: Karen Franch

Den 30. januar mødes turisterhvervets aktører i Esbjerg og Fanø kommuner til opstartsmøde for det nye destinationsselskab, der fra 2021 skal varetage de turismerelaterede aktiviteter i de to kommuner.

På konferencen vil repræsentanter fra Erhvervsministeriet og Dansk Kyst- og Naturturisme redegøre for baggrunden og formålet med at skabe destinationsselskaber, og lokale aktører giver deres bud på, hvordan kommunerne kan skabe en destination i verdensklasse med lokale værdier, der støtter bedst muligt op om erhvervet og dets behov.

– Vi har store forventninger til konferencen. Målet med, at turisterhvervets aktører mødes, er at få etableret en formel organisation, som kan tage førertrøjen på og sætte et helt nyt fokus på vores region som turistdestination. Det er der virkelig brug for. Turister er ligeglade med kommunegrænser. De kigger på det samlede område, og vi har masser at tilbyde i regionen, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Esbjerg Kommune.

Konferencen er starten på en proces, der løber over 2020, hvor turisterhvervet, gennem workshops og møder, involveres i udvikling af destinationens strategiplan, profil- og kernefortælling, produkt- og oplevelsesudvikling og andre aktiviteter.

– I Fanø Kommune er vi også rigtig glade for, at der nu arbejdes målrettet med at etablere et destinationsselskab på tværs af kommunegrænser. Det er vigtigt, at turisterne oplever os som en sammenhængende region, og derfor håber vi selvfølgelig også, at vores nabo mod syd, Tønder Kommune, også melder sig ind i kampen og deltager i konferencen, siger Sofie Valbjørn, der er borgmester i Fanø Kommune.

På baggrund af konferencens drøftelser vil der blive udarbejdet en procesplan. Et hovedmål i denne plan er at sikre maksimal erhvervsinvolvering, så det kommende samarbejde i destinationsselskabet bygger på konkrete lokale styrkepositioner og værdier og samarbejder på tværs af kommunerne.

Fakta

De nye destinationsselskaber bliver et centralt redskab i arbejdet med at realisere målene i den nationale turismestrategi frem mod 2025. Her er målene flere turistovernatninger, højere omsætning i turismebranchen og turister, der er mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Esbjerg og Fanø kommuner er sammen med Tønder Kommune tildelt 2,5 mio. kr. i støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at opbygge organisationen, udvikle en strategi og fælles identitet og i næste fase til egentlige udviklingsaktiviteter bl.a. i samarbejde med de øvrige destinationer i Vestkystpartnerskabet