Af Redaktionen

Hvordan ser esbjergensernes liv ud under coronakrisen? Ingen borger i Esbjerg Kommune er upåvirket af coronakrisen, men hvordan har den påvirket netop din hverdag? Det vil Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv gerne høre fortællinger om.

Hvordan er kontakten til din nærmeste familie – børn, børnebørn, søskende, forældre under coronakrisen? Hvordan er dit arbejdsliv – arbejder du hjemme, arbejder du med syge og/eller ældre borgere, eller er du pensionist? Har du taget nye initiativer for at holde din forretning, restaurant eller anden virksomhed i gang – eller har du måttet lukke? Er du blevet fyret, eller har du selv måttet afskedige medarbejdere? Har du meldt dig som frivillig til en hjælpeorganisation? Dette og meget andet, som er opstået på grund af coronakrisen, er Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv interesseret i at høre fortællinger om.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv har ansvar for at indsamle dokumentation af samfundsudviklingen. Coronakrisens påvirkning af samfundslivet i Esbjerg Kommune er en så markant historisk begivenhed, at en aktiv indsamlingskampagne med borgernes fortællinger er påkrævet. De lokale arkiver følger i kølvandet på andre arkiver med Rigsarkivet i spidsen, Nationalmuseet og en række museer, Det Kgl. Bibliotek m.fl.

Sådan kan du bidrage; Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv opfordrer derfor alle i Esbjerg Kommune – børn, unge, voksne og ældre – til at fortælle om :  

Hvordan er kontakten til din nærmeste familie – børn, børnebørn, søskende, forældre under coronakrisen? Hvordan er dit arbejdsliv – arbejder du hjemme, arbejder du med syge og/eller ældre borgere, eller er du pensionist? Har du taget nye initiativer for at holde din forretning, restaurant eller anden virksomhed i gang – eller har du måttet lukke? Er du blevet fyret, eller har du selv måttet afskedige medarbejdere? Har du meldt dig som frivillig til en hjælpeorganisation? Dette og meget andet, som er opstået på grund af coronakrisen, er Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv interesseret i at høre fortællinger om.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv har ansvar for at indsamle dokumentation af samfundsudviklingen. Coronakrisens påvirkning af samfundslivet i Esbjerg Kommune er en så markant historisk begivenhed, at en aktiv indsamlingskampagne med borgernes fortællinger er påkrævet. De lokale arkiver følger i kølvandet på andre arkiver med Rigsarkivet i spidsen, Nationalmuseet og en række museer, Det Kgl. Bibliotek m.fl.

Sådan kan du bidrage

Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv opfordrer derfor alle i Esbjerg Kommune – børn, unge, voksne og ældre – til at:  

  • Tage fotos
  • Tegne eller skrive digte
  • Skrive dagbog
  • Lave et skema, der viser en sammenligning af en typisk dag før coronaen, og hvordan dagen så pludselig blev ændret
  • Lave små videoer (max. 3 minutter)

… som viser noget om DIN hverdag under coronakrisen.

Det kan handle om tiden hjemme, fælles morgensang hver for sig, indkøb, aflyste fester, mindre eller ingen tid sammen med venner, familie og fællesskaber eller mere tid sammen med familie, ændringer i dit arbejdsliv og i din situation i det hele taget. Fortæl om, hvad du savner, hvad du nyder, hvad du griner af og græder over…

Når du afleverer dit bidrag, beder arkiverne samtidigt om dit samtykke til, at de må opbevare materialet på arkiverne og eventuelt anvende det i formidling efter gældende regler. For børn og unge under 18 år findes et skema, som forældrene skal udfylde. Kontakt arkivet, hvis I ønsker et sådant skema tilsendt, eller find det på arkivernes hjemmeside: eba.esbjergkommune.dk

Du kan aflevere bidrag ved at:

Aflevere fysiske materialer til Byhistorisk Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg, eller Ribe Byhistoriske Arkiv, seminarieHuset, Simon Hansen Vej 1, 6760 Ribe, når arkiverne får lov til at åbne igen.