Af Redaktionen

I går uddelte Dansk Folkehjælp prisen ÅRETS FOLKEHJÆLPER for 13 gang på organisationens årsmøde i Vejle. Hæderen gik til de frivillige førstehjælpere Mads Ravn, Jesper Runge Krone og Jens Callesen fra trekantsområdet, som reddede den kun to måneder gamle baby, Knud, fra døden.

En helt almindelig mandag holdt den to måneder gamle baby, Knud, pludselig op med at trække vejret. Forældrene kontaktede straks alarmcentralen, og efter blot fire minutter ankom de tre frivillige førstehjælpere fra Dansk Folkehjælp, Mads, Jesper og Jens. De tre kæmpede for Knuds liv, fik ham til at trække vejret igen og først efter 16 minutter ankom ambulancen. I dag er Knud en sund, rask og smilende dreng takket være indsatsen fra de tre prismodtagere.

For deres indsats modtog de i dag kl. 12:00 i fællesskab prisen som Årets Folkehjælper 2020. Kåringen fandt traditionen tro sted ved Dansk Folkehjælps årsmøde, der blev afholdt i dag i Vejle.

Mads, Jesper og Jens er alle del af en udkaldsordning for frivillige førstehjælpere, som alarmeres af regionernes alarmcentraler, når en person i nærområdet får hjertestop.

Klaus Nørlem, Dansk Folkehjælps generalsekretær, begrunder kåringen:
”Takket være Mads, Jesper og Jens og deres fuldkommen fantastiske indsats blev en potentielt dybt tragisk historie vendt til en fortælling om heltemod. Deres indsats viser vigtigheden af, at vi er lykkedes med at tænke frivillige ind i den præhospitale redningskæde.

For Dansk Folkehjælp var det i år helt oplagt, at netop Mads, Jesper og Jens skulle være modtagere af vores fornemmeste hæder, nemlig prisen som Årets Folkehjælper. De er hver især rollemodeller for det fortalerarbejde, som skal vise, at alle fra det danske civilsamfund har en unik mulighed for at gøre en forskel. Også når det handler om liv eller død. Gennem vores personlige engagement er vi alle enestående ambassadører for, at flere danskere påtager sig dette samfundsansvar”, siger Klaus Nørlem

Fakta om hjertestop i Danmark:

  • I Danmark får 5.400 personer årligt hjertestop – svarende til knap 15 personer hver dag
  • I 77% af tilfældene er der en person, der træder til og yder førstehjælp
  • Der er mere end 80.000 frivillige førstehjælpere rundt om i Danmark og mere end 20.000 hjertestartere
  • 76% af alle hjertestop finder sted i private hjem, mens de øvrige sker i det offentlige rum
  • I 2018 var overlevelsesraten på 16%

KomEsbjerg 112 Redning

Om Årets Folkehjælper
Dansk Folkehjælp ønsker med Årets Folkehjælper at hylde en særlig indsats. Formålet med prisen er at sætte fokus på og anerkende det meningsfulde frivillige arbejde, der gøres landet over. Frivillige yder en helt uvurderlig indsats, og bidrager med nye løsninger på visse af de udfordringer, vi står overfor, så vi kan styrke vores medmenneskers fremtidsmuligheder. De frivilliges betydning og indsats for civilsamfundet kan ikke understreges nok. Derfor er det igen i år, tid til at hylde en bedrift, der har gjort en fundamental menneskelig forskel.

I forbindelse med kåringen lægges vægt på uegennyttige initiativer, tiltag som udgør en markant støtte til bekæmpelse af ulighed i verden eller udsatte i Danmark og samtidig er et bidrag til en større frivillig indsats. Det handler om at hylde dem, der tør tage det første skridt i den gode sags tjeneste, hvad enten initiativet er lokalt, nationalt eller globalt orienteret. Årets Folkehjælper tildeles én gang om året til en privatperson(er), forening, organisation, virksomhed, et institut, myndighed eller et medie, der har gjort en særlig indsats for inden for Dansk Folkehjælps formål. Ud over titel og æren modtager Årets Folkehjælper en kunstgenstand samt et diplom som symbolsk tak for den særlige indsats.