Af Redaktionen

Den seneste tid har mange unge henvendt sig til BørneTelefonen med frustrationer over, at de fortsat skal blive hjemme på ubestemt tid. Den sociale isolation udfordrer dem i en tid, hvor fremtid og identitet i høj grad defineres i samværet med jævnaldrende.

Teenageårene er en vigtig udviklingsfase, hvor især det sociale liv har stor betydning.

Derfor er det også en stor udfordring for mange unge, at de fortsat skal være socialt isolerede og ikke kan vende tilbage til for eksempel efterskoler og ungdomsuddannelser. Nogle mistrives så meget, at de kontakter BørneTelefonen med selvmordstanker.

I alt har der siden januar været over 900 henvendelser om corona-virus på BørneTelefonen.

I påskedagene – efter udmeldingen om, at de yngste børn skulle starte i skole igen – var der mange unge, som henvendte sig, fordi de savner skolen og vennerne og ikke kan holde uvisheden ud længere. Mange kæmper samtidig med dårlig stemning i hjemmet og anspændte relationer til forældre og søskende.

En 15-årig dreng fortæller, at han er enorm stresset. Den sidste uges tid har forældrenes skænderier taget til, og hele familien lever i total isolation. Alt sprittes af hele tiden, og ingen må gå nogle steder.

En 16-årig pige beskriver sit hjem som et lukket fængsel – normalt går hun på efterskole, men nu er hun hjemme hos sine forældre og er drevet så langt ud psykisk, at hun overvejer at gøre en ende på det hele.

Børns Vilkår har følgende råd til, hvordan man som voksen kan støtte teenagere gennem en svær tid: 

Vis forståelse og anerkend

Anerkend den indsats, den unge gør, på trods af øget savn til jævnaldrende
Ved at skulle skære ned på at mødes med venner, kærester m.m. har den unge taget et stort samfundsansvar på sine skuldre. Det er ikke nemt at tilsidesætte egne behov i en udviklingsperiode, hvor spænding og oprør mod autoriteter kan være vigtigt.

Tal om uvished og usikkerhed
Hvad bekymrer den unge sig om? Snak om, hvorvidt der er noget særligt, der skaber usikkerhed i forhold til fremtidsudsigter, f.eks. eksamener, prøver og optag på uddannelser. Forklar, at det er myndighedernes, politikernes og uddannelsesinstitutionernes ansvar at finde løsninger på dette, så den unge ikke føler stress omkring dette.

Vær imødekommende

Det kan også være, at det er rammerne i familien, der ikke fungerer for den unge lige nu. Enten fordi alle er mere hjemme, eller fordi den unge måske er meget alene, fordi forældrene går på arbejde. Tal om og vær imødekommende over for de tanker, behov og bekymringer, den unge har. Anerkend, at det er en hård tid, hvor både store og små i familien kan have kortere lunte og lider afsavn, men at det heldigvis ikke er en permanent situation. Se dernæst på, om I som familie for en periode har mulighed for at indrette jer lidt anderledes.

Understøt det digitale liv
Når det sociale liv er fysisk umuligt, så er de digitale fællesskaber ofte endnu mere afgørende for din teenager. Læg for en stund regler om skærmtid lidt væk og anerkend, at det er her, den unge lige nu får opfyldt sit behov for at se og tale med vennerne. Vis interesse for, hvad der sker, så du omvendt også sikrer, at der ikke foregår noget på de digitale platforme, der gør den unge – eller andre – kede af det.

Hjælp med at sortere i viden og informationer
Der udmeldes løbende nye tiltag og ændringer, som berører hele samfundet, men også specifikt de unge. Her kan man snakke med og hjælpe den unge med at sortere i bekymringer, tvivl, udmeldinger og fakta. Man kan evt. sætte sig ned på nogle faste tidspunkter, hvor man sammen navigerer og sorterer i informationer fra medier og myndigheder, uddannelsesinstitutioner, bosteder, efterskoler osv.

Søg hjælp og støtte
Hvis det er svært at finde tid eller fremgangsmetode til at snakke med din teenager, er det en god ide at tage kontakt til skolen. Det er også lærernes ansvar at hjælpe med at motivere og opmuntre de unge. Lærerene kan blandt andet støtte op om det virtuelle fællesskab i klassen. Det kan også være en god ide at tage kontakt til de andre forældre, så I sammen kan erfaringsudveksle og hjælpe de unge gennem en svær tid.