Af Redaktionen

Miljøstyrelsen har undersøgt 25 tandblegningsprodukter til hjemmebrug fra danske og udenlandske webshops. To tredjedele af produkterne overholder ikke reglerne, og halvdelen udgør en risiko for irritation eller ætsning i munden.

Alvorligheden af skader, som de forskellige produkter kan medføre, afviger fra produkt til produkt. Men i de mest alvorlige tilfælde kan det føre til ætsning af tænder og tandkød og svække forplantningsevnen.

Når man bruger et tandblegningsprodukt købt over nettet derhjemme, så risikerer man i bedste fald, at produktet ikke virker og i værste fald at skade sine tænder og tandkød. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen, hvor to tredjedele af tandblegningsprodukterne købt i danske og udenlandske webshops ikke overholder lovgivningen.

For flere af produkterne har Miljøstyrelsen indskærpet over for virksomhederne, at produktet ikke længere må sælges til forbrugerne. Hvert femte produkt i undersøgelsen udgør en såkaldt alvorlig risiko for skader ved brug af produktet.

12 af produkterne i projektet er undersøgt for deres blegende effekt, og det viser sig, at to tredjedele af produkterne potentielt ikke kan blege tænderne. Dette er på baggrund af manglende eller utilstrækkelig dokumentation for en sådan virkning.

-Undersøgelsen viser, at gør-det-selv tandblegning kan være risikabelt, og at der desværre er mange overtrædelser af lovgivningen.  Det bedste råd er derfor at gå til tandlægen, hvis man ønsker at få bleget sine tænder, fordi man på den måde minimerer risikoen for bivirkninger og øger chancen for, at behandlingen virker

siger funktionsleder Elisabeth Paludan fra Miljøstyrelsen, der understreger, at det er virksomhederne, der har ansvaret for at få lavet en vurdering af, om produktet er sikkert at anvende, og om det har en blegende virkning.