Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

Historie fra Energiens Folkemøde

Nu står de unge elever og fortæller om deres projekt ” Miljø Madpakke ” og deres undervisningsform.

I 2018 startede skolen en ny undervisningsform – LEAPS som er projekt orienteret.

Kvaglund har en stor del indvandrer som har præget området meget og den nye undervisning har haft stor betydning for hele området, alle kan nu være med til at bidrage.

Nu står nogle unge fra skolen på Kongensgade og fortælle om deres arbejde med at præsentere en bog. Som indeholder forslag til en mere spændene madpakke. Der er 6 forslag til hovedret, Snacks og Dip, fra nogle af de steder deres familie oprindelig kom fra, en spændene måde at inddrage flere fag, og spændene smagsoplevelser hvis opskrifterne afprøves.

De kunne også præsentere stof der var lagt i – ostevoks som betyder at fødevarer kan indpakkes og holde sig frisk uden at ødelægge andre ting i madpakken.

Ostevoks kan også bruges til at modellere  figurer under et tema på dansk “jeg tror på at være sikker”, de sorte figurer var spændene.

Den nye undervisningsform der blev igangsat for give en mere spændende skole er en skole for alle. LEAPS sikrer at al undervisning sker gennem projekter. Det betyder, at eleverne for eksempel skal lære dansk, historie, matematik og fysik ved at bygge en båd, der rent faktisk kan sejle.

Transformationen stiller høje krav til lærernes tværfaglighed, da de sikrer, at eleverne lærer de forskellige fag, selvom det klassiske timeskema er afløst af projekter, hvor fagene inddrages.

Det bliver spændene at følge LEAPS på Kvaglund Skole de kommende år.

I årsrapporten kan du bl.a. læse om, at:

  1. elevernes generelle og naturfaglige engagement øges i LEAPS
  2. fraværet på LEAPS-skolerne falder
  3. forældretilfredsheden stiger på LEAPS-skolerne
  4. opbakningen til LEAPS-principperne er høj blandt lærerne
  5. LEAPS understøtter uddannelsesparathed gennem Deeper Learning-kompetencer