Af Redaktionen   Foto: Illustration 

Andelen af 60 til 64-årige, der falder ud af dagpengesystemet, er tredoblet i løbet af de seneste seks år, selvom gruppen i 2018 udgjorde en lidt mindre andel af de fuldtidsledige i arbejdsstyrken end i 2013. Det viser nye tal, som A4 Arbejdsliv har fået udleveret fra Danske A-Kasser.

Formand Torben Poulsen forklarer, at gruppen generelt ikke har en større risiko for at ende i køen af ledige. Men de har sværere ved at finde et nyt job, hvis de er blevet fyret i en sen alder. Og det er den oplagte forklaring på, at gruppen er hårdere ramt af udfald fra dagpengesystemet, hvis man spørger Danske A-Kasser.

– På den ene side mangles der arbejdskraft, men vi ser en aldersgruppe, der for langt de flestes vedkommende kommer ud med rigtig mange års uafbrudt beskæftigelse. De kommer ud og bliver længerevarende ledige. Hvorfor gør de så det? spørger han retorisk og tilføjer: – Det er ikke, fordi de ikke søger arbejde. Nogle arbejdsgivere gør rigtig meget, men i min optik er der mange arbejdsgivere, der taler om, at de gerne vil have de ældre ledige, men de åbner ikke døren for dem.

Den udlægning har Dansk Arbejdsgiverforenings underdirektør, Erik E. Simonsen, dog svært ved at genkende. – Man kan heller ikke have en så lav ledighed hos de ældre aldersgrupper, hvis det ikke var sådan, at de også kommer tilbage i beskæftigelse. Så jeg kan simpelthen ikke få øje på et problem. Her er man i gang med at skabe et problem, der ikke eksisterer, siger han.

Fyring kan få store konsekvenser for seniorer

Men Danske A-Kasser påpeger, at arbejdsløshed kan få store konsekvenser for seniorerne – især hvis de ikke længere har ret til at gå på efterløn. De har nemlig heller ikke ret til kontanthjælp, hvis de har formue, eller hvis deres ægtefælle har en indtægt af en vis størrelse.

– Derfor kan de i yderste konsekvens være nødt til at sælge deres ejendom eller hæve deres pensionsopsparing for at få råd til dagen og vejen, siger Torben Poulsen og forklarer, at en del af de personer, som i dag er 60 til 64 år, tidligere i deres liv har meldt sig ud af efterlønsordningen for at score en skattefri gevinst.

Hos arbejdsgiverne hæfter Erik E. Simonsen sig ved, at antallet af 60-64-årige, der mister retten til dagpenge, er faldet til en tredjedel af det niveau, det var i 2013. Når faldet i antal personer, der mister retten til dagpenge, er mindre for 60-64-årige end for øvrige aldersgrupper, så hænger det sammen med, at efterlønsordningen er blevet rullet baglæns, forklarer han.

I 2018 var der ifølge DA langt flere 60 til 64-årige, som ikke var på efterløn, end i 2013.

– Det betyder, at der er et langt større potentiale for at kunne falde ud af dagpengesystemet, fordi der er flere personer, der er på arbejdsmarkedet, og dermed kan blive ledige. Det skal man huske at tage højde for, når man ser det her, siger Erik E. Simonsen.

Der er dog ingen tvivl om, at en del af seniorerne ville kunne få gavn af regeringens udspil om ret til tidlig pension, der efter planen bliver lanceret til foråret. For en fyring i en sen alder kan have alvorlige konsekvenser for rigtig mange seniorerne, sådan som de gældende regler er for nuværende. For ret beset vil det sige, at en almindelig arbejderfamilie, hvor den ene part ryger ud, vil de være tvunget til at leve af en indtægt, mens de hutler sig igennem til pensionsalderen. Om det er en uventet fyring eller et menneske der pludselig bliver alvorlig syg og ikke vil kunne følge med på arbejdsmarkedet længere, så kan det komme til at koste dyrt.

Kilde: A4 Arbejdsliv