Af Lene Memborg

Varehuskæden Bilka har i flere tilfælde vildledt forbrugerne ved at oplyse førpriser, som ikke var reelle. Nu har Bilka accepteret at betale en bøde på tre millioner kroner.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i december 2019 Salling Group, som driver og ejer Bilka-kæden, for vildledende markedsføring i flere tilfælde. Virksomheden har nu accepteret at betale en bøde på 3 millioner kroner.

Bilka havde markedsført grill, cykler og støvsugere med besparelser, der ikke var reelle.

Eksempelvis blev grillene af mærket Char-broil over en periode på næsten et år, fra 2018 til 2019, vedvarende markedsført i Bilkas tilbudsaviser som tilbud med besparelser på over 50 procent i kombinationer med forskelligt grill-tilbehør.

Et af forholdene var en Char-broil Platinum 4400 Grill, der blev markedsført som et kombinationstilbud til 6.999 kroner, hvis man købte betræk og rotisseri med. Normalprisen for kombinationen blev samtidig oplyst til 18.397, og grillen alene stod til 16.999 kr.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at prisen for grillen uden udstyr ikke var en reel pris, da ingen forbruger ville købe grillen til den pris, når de kunne få grill-tilbehør med og betale over 10.000 kroner mindre. Prisen kunne derfor ikke danne grundlag for en prissammenligning og et besparelsesudsagn.

Forbrugerombudsmanden indledte blandt andet sagen på baggrund af et indslag i et medie.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger: -Det er desværre ikke første gang, at virksomheder føler sig fristet til at markedsføre varer med urealistiske normalpriser. Det må man naturligvis ikke. Forbrugerne må ikke vildledes til at tro, at et tilbud er bedre, end det er.

Retsgrundlaget:

Markedsføringslovens § 5 indeholder et forbud mod vildledende handlinger og har følgende ordlyd:

”§ 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.
Stk. 2. Vildledning efter stk. 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer:
1) Produktets eksistens eller art,
2) de væsentligste egenskaber ved produktet,
3) omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handelspraksis og karakteren af den anvendte salgsproces,
4) erklæringer eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivende eller dennes produkter,
5) prisen, den måde, prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel,
6) behov for eftersyn, reservedele, udskiftning eller reparation,
7) den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder,
8) forbrugerens rettigheder,
9) den erhvervsdrivendes overholdelse af adfærdskodeks, som denne oplyser at være bundet af, eller
10) forveksling med en konkurrents produkt, varemærke eller forretningskendetegn.”

Ifølge forarbejderne til loven og Forbrugerombudsmandens Retningslinjer for prismarkedsføring skal en normalpris have været gældende i en længere periode, førend normalprisen kan bruges som sammenligningsgrundlag for markedsføring med besparelser. En længere periode er som udgangspunkt seks uger.