Af Redaktionen Kilde Historiske Huse

Som en midlertidig foranstaltning ønsker regeringen at hæve den såkaldte Boligjob-ordning, så fradraget øges fra 19.200 til 50.000 kr. i 2021. Historiske Huse arbejder på at få inkluderet arbejde på de bevaringsværdige huses klimaskærm i en evt. ny ordning.

Som ordningen er nu er det på håndværkssiden særligt energirenovering, der kan få fradrag, men også fx udvendigt malerarbejde.
De bevaringsværdige bygninger er selvfølgelig også dækket af ordningen, hvis man f.eks. får udført malerarbejde. For hele ordningen gælder det, at det kun er håndværkslønnen og ikke materialerne, der kan fratrækkes. Men i forhold til de bevaringsværdige bygninger Historiske Huse gerne, at man fx. kunne fratrække vinduesreparation, istandsættelse og udskiftning af bindingsværk m.m.
Man har derfor kontaktet en række finans- og kulturordførere i Folketinget og foreslået, at man inkluderer alle arbejder på bevaringsværdige bygningers klimaskærm i ordningen. Der skal være tale om bevaringsværdige bygninger registeret med SAVE værdi 1-4. Som med alle andre udgifter under Boligjobordningen skal man kunne dokumentere arbejdet med digitalt betalt faktura og derudover i dette tilfælde også med godkendelse af det udførte arbejde fra kommunen.

Det vil motivere mange mennesker til at istandsætte bevaringsværdige bygninger ikke mindst ude i landdistrikterne – og så er det bæredygtigt at reparere frem for at købe nyproducerede vinduer og døre.
BoligJobordningen giver efter gældende regler mulighed for i 2021 at fradrage op til 6.400 kr. pr. person for serviceydelser og op til 12.800 kr. pr. person for håndværksydelser, dvs. i alt 19.200 kr. Den gennemsnitlige skatteværdi af fradraget udgør 25,6 pct. i 2021 inkl. kirkeskat. Som en del af de samfundsøkonomiske tiltag, der skal afhjælpe de økonomiske effekter af COVID-19 samt understøtte den grønne omstilling foreslår regeringen at:
Loftet for serviceydelser hæves til 25.000 kr., og skatteværdien af fradraget øges til 35 pct. for serviceydelser.
Loftet for håndværksydelser hæves til 25.000 kr.