Tekst og fotos: KomEsbjerg

Lige omkring 100 personer havde i år tilmeldt sig @Esbjerg Havns årsmøde i @Musikhuset fredag eftermiddag, for at høre om en status på havnens udvikling det seneste år …

Esbjergs Havns formand, Søren Gade startede sin velkomst med at takke havnens virksomheder, deres medarbejdere og havnens Advisory Board for indsatsen det forløbne år.

I sin status kom Søren Gade bl.a. meget andet ind på, det forestående EU-valg og forventningerne til en stadig udbygning af vedvarende energi fra havvind – faktisk er der for tiden, verden over, så meget fokus på energiformen, at der ude i verden tales seriøst om, Danmark er på vel til at blive Europas Vind-sheiker.

Med verdens øjne hvilende på Esbjerg Havn som udskibningshavn, er konkurrencen naturligvis hård, og desværre i mange tilfælde ikke ligeværdig, da flere store producenter af vindmøller nyder godt af kraftige statsstøttemidler. Søren Gade opfordrede da også til, man ikke hviler på laurbær; men måske i stedet bør snøre løbeskoene og fortsætte konditionstræningen.

De netop indviede lade standere til lastbiler, en fortsat udbygning af muligheden for levering af landstrøm til skibene og den planlagte uddybning af sejlrenden til 12,5 meter anses for at være vitale for havnens fortsatte udvikling. Havnens status som Natohavn blev naturligvis også omtalt.

Løbende udbygningen af infrastruktur – herunder tilgangsveje for tung trafik – fyldte også en del i beretningen.

Næste mand på podiet var borgmester, Jesper Frost Rasmussen som repræsentant for havnens ejer – Esbjerg Kommune. Borgmesteren causerede i sit indlæg bl.a. over tilgangen af nye virksomheder til byen.

Senest er byggeriet af et plastbehandlingsanlæg i Måde afsluttet, virksomheden har en kapacitet til at håndtere al Danmarks restemballage. Også de tre projekter for etablering af Power-to-Xanlæg, blev omtalt. Ørsteds lukning af Esbjergværket til september og dermed ibrugtagningen af den store varmepumpe bliver spændende at følge.

Som et nyt tiltag ved Årsmødet, var journalist Bo Bechsgaard fra Danmarks Radio hyret til at styre en paneldebat med repræsentanter for havnens Advisory Board.

Indledningsvis ønskede ordstyreren havnedirektør, Dennis Jul Pedersen til lykke den nyerhvervede doktorgrad i virksomhedsadministration fra Universitetet i Liverpool, og titulerede herefter konsekvent havnedirektøren som ”Doktor Havn”.

På baggrund af havnens seneste regnskab, som viser en dækningsgrad på 28, lagde Bo Bechsgaard hårdt ud og spurgte panelet, om virksomhederne får tilstrækkelig Value for Money, eller regnskabet er udtryk for, havnens priser er for høje.

Det er jo drevne erhvervsfolk fra store virksomheder, der sidder i Boardet, så det var ikke helt nemt for ordstyreren at få helt konkrete svar; men efter flere forsøg med en smule omformulerede spørgsmål, kunne det konkluderes, at prisen på havnearealer ikke kan stå alene. Også emner som tilgang til arealerne, fortsat plads til udvidelser, landstrøm og muligheder for anløb af større skibe med større dybgang er ting, der vil være fortsat fokus på de kommende 20-30 år. Der er altså stadig plads til forbedringer.

Flere medlemmer af panelet efterlyste en større lydhørhed på Christiansborg for, havnen til stadighed kan være på forkant i årene frem. Igen var tilgangsvejene et emne, som flere havde en holdning til, og dermed kom Krogsgårdsvej også til at fylde i debatten, om end problemet jo ikke umiddelbart ligger inden for havnegrænsen. Her blev fra flere sider påpeget, det jo ikke nytter, udelukkende at fokusere på de sidste få km. frem til havnen, da de større og større mølledel jo typisk produceres udenbys. Så med Den Grønne Omstillling bør politikerne tænke i helheder, frem for at skubbe rundt med lokale udfordringer.

Flere gange under paneldebatten var der kommentarer fra salen, og særligt et spørgsmål om fortsat sikring af såvel tilstrækkelig som velkvalificeret arbejdskraft blev kommenteret fra flere sider. Esbjerg kæmper stadig med et halvdårligt ry, når det gælder bosætning – desværre er folk mere villige til at pendle længere og længere.

Efter årsmødet, var havnen vært for en lækker frokost, hvor der var rig mulighed for et mere socialt samvær / netværk, inden man tog hver til sit og en kommende weekend. Under frokosten hyggede Gert Jacobsen om deltagerne med toner på Musikhusets Steinway flygel.