Af Redaktionen

Corona krisen ramte også landets jobcentre, og gennem foråret var beskæftigelsesindsatsen suspenderet. En del jobcentre har imidlertid holdt telefonisk og virtuel kontakt til ledige borgere. Det er der en række fordele ved for såvel borgere som medarbejdere i jobcentrene, viser et notat fra Cabi.

Den suspenderede beskæftigelsesindsats i foråret og forsommeren 2020 betød bl.a., at jobcentrene var lukket for fysisk fremmøde, og ledige borgere skulle ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

En lang række jobcentre har med telefoniske og virtuelle møder dog holdt kontakt til ledige, som selv har ønsket det. Cabi har interviewet medarbejdere i jobcentrene til et nyt notat, og af notatet fremgår det, at der med de telefoniske og virtuelle møder er klare fordele for såvel borgere som medarbejderne i jobcentrene:

  • Hyppigere kontakt end normalt
  • Tidsbesparende, da samtalerne er kortere
  • Mere konkrete samtaler
  • Borgere har mod til at fortælle langt mere end ved fysisk møde i jobcentret.

Et klart og gennemgående tema er, at begge parter har fordel af, at de har haft telefonisk eller virtuel kontakt. Kontakten har været hyppigere end normalt, men trods det, opleves det samlet tidsbesparende, da samtalerne ofte var kortere og mere målrettede.

Medarbejderne i jobcentrene oplever desuden den telefoniske og virtuelle kontakt som tidsbesparende, da de kan nå flere samtaler på en dag end ved fysiske møder.

For borgere, som har fysiske eller psykiske vanskeligheder kan det også være en stor fordel, at mødet ikke skal gennemføres ved fysisk fremmøde. Borgere med fysiske udfordringer bruger meget af deres energi på at komme frem. Så når samtalen starter, kan de allerede være udmattede og måske bekymrede for hjemturen.

Fordel for psykisk sårbare borgere

Stort set alle interviewede fortæller, at særligt de psykisk sårbare borgere, som fx lider af angst eller PTSD, bedre har kunnet overskue et telefonmøde end et fremmøde, da mange af deres kræfter allerede er opbrugte alene ved at skulle møde op.

-Nedlukningen har selvfølgelig været meget forstyrrende, men medarbejderne og lederne i kommunerne har været opfindsomme, og erfaringerne viser, at vi ikke altid behøver fysiske møder, og at der faktisk også kan være fordele ved fx telefonisk kontakt til borgere, siger seniorkonsulent hos Cabi, Anne Brændbyge, som har været med til at udarbejde notatet.

Hun understreger dog også, at det ikke er en god løsning ved førstegangssamtaler mellem borger og jobkonsulent, da det er her fundamentet for samarbejdet skal støbes. Og så kan det være godt at kunne se hinanden rigtigt i øjnene.

-I det hele taget skal virtuel dialog altid være et aktivt tilvalg på baggrund af en individuel vurdering i den konkrete sag slutter Anne Brændbyge.