Af Lene Memborg   Foto: Poul Helt

Torsdag den 30. januar kl. 16.15 inviterer Esbjerg Kommune til borgermøde på Marbækgård.

Emnet bliver evalueringen af fredeliggørelsen af Marbæk, oplyser formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

På mødet vil resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført i december og januar, blive præsenteret.  Undersøgelsen gav alle interesserede mulighed for at dele deres holdning til, at biltrafikken i Marbæk nu har været begrænset i et år. Efter en præsentation af resultaterne bliver der lagt op til en dialog med de fremmødte på mødet.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig borgermødet, som forventes at slutte omkring kl.18.00