Af Sabina Schmidt

Der var fejl i sporbarheden for mere end halvdelen af de 1500 pakker med cigaretter og rulletobak, som Sikkerhedsstyrelsen kontrollerede i efteråret 2021.

Sporbarhedskoderne findes i sorte felter på pakningerne.

Det er et krav i EU, at pakker med cigaretter og rulletobak skal kunne spores fra fabrikanten og frem til detailbutikken eller webshoppen, hvor produkterne sælges til forbrugerne. Men selv om kravet om sporbarhed – track and trace – trådte i kraft 20. maj 2019, og de sidste produkter uden korrekt sporbarhed skulle være solgt senest 20. maj 2020, er der langtfra styr på sporbarheden hos alle danske fabrikanter, importører, transportører og grossister. Stikprøvekontroller af 1500 pakker med cigaretter og rulletobak, som Sikkerhedsstyrelsen netop har afsluttet viste, at mere end hvert andet produkt ikke befandt sig der, hvor sporbarhedskoden angav, at det burde være.  Kontrollen afdækkede også, at det først og fremmest er grossisterne, der har problemer med korrekt registrering.

Fælles EU-system
Track and trace-systemet er fælles for alle EU-lande og tager udgangspunkt i sporbarhedskoder (entydige identitetsmærker) på hver enkelt pakke med cigaretter eller rulletobak. Hver gang et produkt flyttes fra ét sted til et andet, skal det registreres i et fælles EU-system. Det giver mulighed for fx at kontrollere, om cigaretpakker i en butik befinder sig lovligt dér eller er registreret til at skulle sælges et helt andet sted.

– Track and trace-systemet er bygget op for at begrænse illegal handel med tobaksvarer i EU, og alle led i kæden fra fabrikanten og frem til grossisten har pligt til at scanne koderne, når de leverer produkter videre. Men desværre kan vi se, at det ikke sker hos alle, siger kontorchef Lone Brose fra Sikkerhedsstyrelsen.

På det forkerte sted
Den væsentligste fejl, som stikprøvekontrollen afdækkede var, at cigaretterne og rulletobakken efter registreringen skulle befinde sig et andet sted end i den butik, hvor de rent faktisk blev købt. Det blev konstateret i 644 tilfælde, mens yderligere 153 af de produkter, der blev købt til stikprøverne, stadig var registreret, som om de befandt sig hos et transportfirma.

– Sporbarheden er vigtig, både når Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med tobaksvarer i butikkerne og af hensyn til andre myndigheders kontrol med, at der ikke foregår illegal handel med cigaretter. Men det kan også have betydning, hvis der fx forsvinder større mængder af cigaretter fra en butik eller et lager. Hvis cigaretterne så dukker op et sted, hvor de ikke burde være, kan det bidrage til politiets efterforskning, at der er sporbarhedskoder på pakkerne, siger Lone Brose.

Flere produkter fra 2024
Track and trace-systemet omfatter i dag cigaretter og rulletobak. Fra 20. maj 2024 kommer tilsvarende krav til at gælde alle andre tobaksprodukter, fx tyggetobak, cigarer, pibetobak og vandpibetobak. Kravene til sporbarhed kan findes i lov om tobaksvarer mv. Her fastsættes det, at overtrædelser af reglerne kan straffes med bøde.

– Det er både i virksomhedernes og samfundets interesse, at sporbarhedsreglerne efterleves. Vi kan se, at det ikke er tilfældet alle steder i dag, så det er et område, vi fortsat vil have fokus på. Vi vejleder gerne virksomhederne, men vi forventer også, at både fabrikanter, importører, grossister og forhandlere lever op til kravet om sporbarhed for tobaksvarer, siger Lone Brose.