Af Sabina Schmidt

Vegetarisk Forening har længe, med henvisning til forskere og FN-rapporter, advaret om risikoen for at virusser muterer i den intensive produktion af dyr – også i Danmark.

Den danske mutation af virus i minkproduktionen er ikke overraskende, men en forventelig konsekvens af Danmarks intensive dyreproduktion, mener Dansk Vegetarisk Forening (DVF).

-Danmark er det land i verden, som har den højeste animalske produktion per indbygger. Når man samler tusindvis af landbrugsdyr på meget lidt plads, bliver det alletiders yngleplads for virusser. Dels fordi virusser her kan springe nemt fra dyr til dyr, dels fordi dyrenes immunsystemer svækkes, når de lever under stress, påpeger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

-Vi har længe forsøgt at gøre opmærksom på den generelle risiko ved mutation af virusser i intensiv produktion af dyr. Det har hele tiden været åbenlyst, at det kunne ske i Danmark.

Vegetarisk Forenings generalsekretær har siden statsministerens nedlukning i marts blandt andet skrevet kronikker og kommentarer i Berlingske, Jyllands-Posten og Avisen Danmark. Desuden har DR faktatjekket påstandene med to førende danske forskere og efterfølgende bragt et indslag i Deadline med andre forskere. Endvidere har foreningen delt opslag og videoer på de sociale medier, som er blevet set af mange hundrede tusinde danskere.

Det grundlæggende problem er den intensive produktion af dyr, men DVF’s fokus har været på kødproduktionen, fordi denne ifølge FN’s miljøprogram er den primære faktor bag risikoen for epidemier.

-Vores fokus har været kødproduktionen, fordi det især er den intensive produktion af grise og kyllinger, som forskerne er bekymrede for. Og det er stadig den risiko, som bekymrer forskerne mest fremadrettet. Eftersom grise kan bære virusgener fra både fugle og mennesker, frygtes det, at en fugleinfluenza med høj dødelighed en dag muterer via svineproduktionen til at kunne smitte mellem mennesker.

Foreningens formidling af sammenhængen mellem intensiv produktion af dyr og mutation af virusser er baseret på FN-rapporter og anerkendte forskere, og på foreningens hjemmeside er der links med kilder. Alligevel har generalsekretæren oplevet stærke reaktioner fra politikere, som blev fortørnede over DVF’s formidling, foruden mange vrede kommentarer på foreningens Facebookside.

-Vores formidling har været saglig og kildebaseret. Vi håber, at den aktuelle situation giver anledning til selvransagelse, og at vi nu kan få en alvorlig debat om fremtiden for den intensive produktion af dyr i Danmark, siger DVF’s generalsekretær.

Dansk Vegetarisk Forening startede tidligere på året en underskriftsindsamling for, at politikerne skal gøre mere for at forebygge fremtidige epidemier i Danmark via landets landbrugs- og fødevarepolitik, miljø- og klimapolitik og sundhedspolitik.

-Vi løber store risici ved at have et samfund med så stor og intensiv en produktion af dyr. Desuden er det hverken godt for klimaet, miljøet eller dyrene, slutter generalsekretæren.