Af Lene Memborg

Ny lov giver arbejdsgiver udvidet ret til refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19. Selvstændige erhvervsdrivende får tilsvarende udvidet ret til sygedagpenge.

Formålet med loven,som blev vedtaget 17. marts 2020, er at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne og selvstændige erhvervsdrivende ved et eventuelt omfattende udbrud af COVID-19 i Danmark. Det skriver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Med loven får arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. 

Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19. Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19. 

En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Der er tale om midlertidige regler, som gælder fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021.

For mere information, læs hele lovteksten og vejledning på STAR.dk