Af Lene Memborg  

Gode nyheder, det kan vi også godt lide på KomEsbjerg, og det her må siges at være en af dem.

For langt om længe går arbejdet i gang med at få sat lyd til landets mere end 230 lokalaviser til glæde og gavn for landets blinde og stærkt svagtseende medborgere, men mon ikke også det – på sigt – vil komme mange andre til gode.

En af de vigtige kilder til information til synshandicappede er lydavisen.

Lydavisen er lig med inklusion i samfundet. At få lyd til lydavisen har derfor været et stort behov for Dansk Blindesamfunds medlemmer, udtaler Ask Løvbjerg Abildgaard, forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund.

Der er tale om et ambitiøst og visionært projekt udtænkt af Dansk Blindesamfund og som Nota støtter op om. Målet er, at de kommende brugere af lydavisen skal kunne læse/lytte til den fysisk trykte avis på selvsamme dag, hvor den udkommer. Det lyder enkelt, men kræver at en række udfordringer løses.

Dansk Blindesamfund og Nota er i gang med at planlægge test af forskellige syntetisk tale programmer og der er endvidere planlagt aftaler med flere interessante og potentielle underleverandører. Disse firmaer kan måske stå for aftaler med aviserne, automatisk opmærkning og meget mere, så lydavisen hurtig kan komme i gang.

Hvornår kommer så de første lydaviser, vil de fleste sikkert spørge om?

-Forhåbentligt snart – men det er for tidligt at melde håndfaste datoer ud. Ambitionen er, at vi i løbet af 2020 vil kunne lave en række tests, hvor brugerne får mulighed for at afprøve lydaviserne.

Da projektet har stor betydning for mange borgere er det vigtigt, at vi gøre tingene rigtigt i den rigtige rækkefølge. Vi er derfor på en stor rejse med store perspektiver, udtaler Michael Karvø, Chef for Økonomi og Strategi i Nota og programchef på lydavisprojektet.

Når arbejdet er tilendebragt med at bringe lyd til lokalaviserne ligger vejen åben for at bruge såvel teknologi som viden til at udbrede til andre områder såsom magasiner, blade og aviser.

Lydavisprojektet er den bærende del af den mediepulje, som blev oprettet i forbindelse med Medieforliget i foråret i år. Puljen på 10 mio. kr. årligt, har til formål at sikre blinde og stærkt svagsynede adgang til medier og information. Nota og Dansk Blindesamfund blev af Kulturministeriet bedt om at udarbejde initiativer, som opfylder puljens formål.

De øvrige initiativer er etablering af et podcastunivers hos Dansk Blindesamfund, udvikling af tidssvarende distribution af punkt til punktdisplay-brugere, modernisering af Daisy-afspillere og opgradering af Notas app, så den bl.a. kan understøtte afspilning af lydaviser og podcasts.

Både tiden og teknologien arbejder med os i disse år, så mulighederne er mange i dag, men vil være endnu flere om bare to og tre år. Vi vil løbende fortælle om arbejdet med at få realiseret mediepuljen. -Vi får også brug for gode kræfter blandt vores medlemmer, når vi når til testfasen i de forskellige delprojekter.

Vi har ventet længe, og er meget spændte på at komme rigtigt i gang nu, slutter Ask Løvbjerg Abildgaard.