Af Redaktionen

Justitsministeriet vil nu foretage en evaluering af databeskyttelsesreglerne. De nuværende regler er en daglig udfordring for kommunerne.

Det er positivt med en evaluering af GDPR, for der er klart plads til forbedringer. Sådan lyder reaktionen i KL på nyheden om, at GDPR skal ses grundigt efter i sømmene.

Databeskyttelsesreglerne er en kilde til både frustration og øget administrativt besvær, når kommunerne hver dag skal efterleve databeskyttelsesreglerne, også kaldet GDPR. Det har Justitsministeriet nu fået øjnene op for og har derfor bebudet en national evaluering af GDPR.

– Kommunerne har en kæmpe opgave i forhold til at beskytte borgernes data, og den tager vi meget alvorligt, men vi har brug for, at man kaster et kritisk blik på de nuværende regler og implementeringen af dem. Faktum er, at der hver dag er kommunale opgaver, som bliver unødigt komplicerede – eller endda ikke bliver gennemført, fordi det simpelthen ikke kan lade sig gøre inden for de nuværende rammer, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

”Benspændskataloget”

KL har tidligere via et såkaldt ”benspændskatalog” gjort opmærksom på nogle af de udfordringer, som kommunerne slås med. KL finder det meget positivt, at Justitsministeriet nu igangsætter en evaluering, der blandt andet skal se på, om det skal være muligt at opnå forhåndstilsagn fra Datatilsynet, om en bestemt håndtering af persondata er lovlig, hvilket vil være en stor hjælp i dagligdagen for de kommunalt ansatte. I evalueringen skal der også ses på mulige alternativer til den nuværende bødestruktur.

– Vi er meget glade for, at Justitsministeriet har meldt ud, at man vil inddrage KL i forbindelse med evalueringen. Vi mener, at kommunernes input spiller en helt central rolle i forhold til at tilpasse reglerne, så de fremover bliver til at håndtere i dagligdagen samtidig med, at vi beskytter borgernes data på behørig vis, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Udover den kommende nationale evaluering, så påpeger Thomas Kastrup-Larsen også vigtigheden af, at justitsministeren holder fast i sit arbejde med at løfte problemstillingen på europæisk plan.

Evalueringen vil efter planen starte 1. juni og løbe til og med september.