Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

Et tæt samarbejde mellem Dansk Naturfredningsforening og Esbjerg Kommunes afdeling Vej og Park har udlagt 10 km. bede til Vilde Blomster områder og biodiversitet.

Onsdag eftermiddag kl. 14 på kanten af ”Gryden” i Strandskoven indledte Søren Heide Lambertsen Formanden for Teknik og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune med at rose samarbejdet om at omdanne mange kvadratmeter græsarealer til Vilde blomster bede til glæde for borgerne der kommer forbi om nogle uger.

Det er vigtig del af målet for kommunen at være med til skabe mere biodiversitet for at give bedre forhold for mange insekter og fugle.

I samarbejde med Dansk Naturfredningsforening er der købt blomsterfrø ind og det starter vi med at få det ”Grønne Guld”- altså personer over 70 år til at gøre. Der var stor interesse for at hjælpe og efter en halv time var de første 100meter sået til.

Søren Heide Lambertsen fik lov til på anvist område at så og rive det første areal på 1,5 meter x 5 meter og det klarede han uden at få fysiske skader.

Det taget lang tid inden ideen er blevet gennemført erkender Søren Heide Lambertsen, tiden er nu moden til det og der er en stor interesse for gennemfører ændringer for at bevare miljøet der i mange år er blevet presset.

Denne aktivitet er kun et skridt på vejen til flere og større biodiversitet.