Tekst og foto:  Ebbe Salomonsen

Vandet steg på hovedengen i løbet af dagen, og i åen. Men det kunne ikke holde ca. 9000 betalende gæster tilbage, der var kommet til Ribe for at komme til dyrskue. Hvor der var mange forskellige dyr. Der var stor interesse for se og opdage nye racer. Se på maskiner og de mange aktiviteter for børn som er en vigtig del af dyrskuet.

Lidt historie De første dyrskuer

  1. oktober 1810 afholdt Randers Amts Husholdningsselskab præmiering af kvæg på Randers Torv. Det menes at være det første dyrskue i Danmark. I de følgende år frem til 1840 blev der sporadisk oprettet landøkonomiske selskaber, som gennemførte dyrskuer med uddeling af præmier til de bedste dyr.

Fra 1840`erne tog det fart med oprettelse af landboforeninger. En af de væsentlige begrundelser var ønsket om afholdelse af dyrskue.

Siden juli 1865 har Hovedengen i Ribe med domkirken som flot baggrund lagt græs til dyrskuetRibe Dyrskue er altså et stykke kulturhistorie, som stadig har stor opbakning fra hele egnen i og omkring Ribe og fra hele det sydlige Jylland.

En vigtig del af dyrskue – er at udvælge de bedste dyr.

Et dyrskue er et sted hvor den enkelte dyre avler viser sine dyr frem og de bliver vurderet og de bedste bliver fremhævet og præmieret.

Det har betydning for en senere avl af nye dyr, her vil de bedste dyr blive brugt for at sikre at det bedste bliver brugt, og så se om det giver det bedste.

Dansk landbrug har været gode til at fremavle gode dyr der kunne hjælpe og gavne mennesker med brug af stærke heste, en god ko der giver mælk og senere kød, eller bliver plejet godt og giver en stor mængde kød.

Der er måske også avlet for meget som nu betyder at ”dyrevelfærd” er kommet på dagsorden og som betyder – hvor meget må vi udnytte et dyr???

De flotte dyre på Ribe dyrskue havde det godt, og der var mange mennesker forbi og se dem og der blev drøftet og vurderet om det nu var den rigtige afgørelse blandt de mange -dyre avler.

Den store maskinudstilling som fylder meget på et dyrskue, og her er det nye – det gode og der er mange tilbud af traktorer, høstmaskiner og hjælpemidler af mange forskellige slags.

Som også var et mål for mange børn gerne ville bestige og være den der styrede den store maskine, en oplevelse.

Ribe Dyrskue har en stor lokal opbakning fra både avlere og maskinforretninger og er en vigtig begivenhed om året. Dyrskuet i Ribe er for hele Sydvest Jylland og det er noget der bliver bakket op.

Dyrskue er også stedet hvor der er mange tilbud fra et stort antal foreninger både politiske partier og sociale foreninger og hvor tilbud til børn i form af lege redskaber, hoppeborge mv.

Der er også plads til små kulturhistoriske aktiviteter som at snog tovværk mv.

Vand og mudder kunne ikke holde gæsterne tilbage alle tørrer pletter blev benyttet og brugt til at komme videre for der var grise væddeløb kl. 10 – 12 og 14 og der var mulighed for at ”deltage i at skyde på hvilken gris der kom først” og den samlede mange tilskuer.

Dyrskuet i Ribe bliv en succes som også kommer igen næste år og der var stor lokal opbakning, fra gæster fra Haderslev i øst, Tønder i Syd og Varde i Nord.