Af Redaktionen   Foto: Illustration

Eliteidrætsrådet i Esbjerg Kommune hedder nu TalentIdrætsRådet. Det har kommunens Kultur & Fritidsudvalg besluttet efter indstilling fra Eliteidrætsrådet. Det nye navn skal være med til at fremhæve rådets fokusområder, der især handler om at udvikle miljøerne omkring børn og unges idrætsdeltagelse i foreningerne.

Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune har efter indstilling fra Eliteidrætsrådet besluttet at ændre rådets navn til TalentIdrætsRådet. Det gamle navn kunne pege på, at rådets opgave er at understøtte de professionelle klubber i deres arbejde med at fastholde eliteniveau, men det er ikke tilfældet. Rådet arbejder primært i forhold til børn og unge i foreningerne – med fokus på at udvikle miljøerne omkring børn og unges idrætsdeltagelse.

TalentIdrætsRådet er derfor mere dækkende for de fokusområder, rådet arbejder med. Det handler først og fremmest om at kvalificere børneidrætten i Esbjerg Kommune, så alle kommunens børn får de bedste forudsætninger for at få et langt og sundt idrætsliv – og mulighed for at udleve deres drømme inden for idrætten. Vi skal være med til at udvikle foreningsmiljøer, der kan favne alle børn – uanset niveau.

Blandt rådets fokusområder er også udviklingen af Danmarks mest kompetente talentudviklingstrænere og udvikling af nye talentudviklingsmiljøer i mange flere individuelle idrætsgrene. Ved at bringe de lokale foreninger i samspil med de nationale specialforbund kan der hentes en masse ekspertise ind i Esbjerg Kommunes talentudviklingsmiljøer, blandt andet i atletik, tennis, triatlon og golf.

Endelig arbejder rådet også med at kvalificere den fysiske træning for talenterne og med faciliteter og økonomi omkring talentudviklingsmiljøerne.

Det er alle fokusområder, som også indgår i den nuværende Team Danmark-aftale 2019-22.

TalentIdrætsRådets medlemmer er: Lars Lundgaard, formand, Kim Nikolajsen, næstformand, Niels Bækgaard, Magnus Wonsyld fra Team Danmark, Thomas Stub, Lotte Haandbæk, Karsten Sejerup og Simon Verner.

Rådets opgave er at rådgive om områder, som har indflydelse på udvikling af kvalificerede idræts- og talentudviklingsmiljøer i forhold til direktørområdet, Kultur & Fritidsudvalget og Esbjerg Byråd.