Tekst og Foto  Ebbe Salomonsen

Over 200 mennesker var med til at indvie Sønderho Havn – en genetablering af en ”ladeplads” hvor mindre skibe nu kan besøge Sønderho ved at komme sejlende.

 Efter 12 års hårdt arbejde der fra starten blev mødt med et ”NEJ” (det kan ikke gennemføres).

Men bid for bid blev den ene godkendelse efter den anden gennemført og det der ikke var muligt blev muligt, og der har været mange hjælpere gennem tiden og med en hjælp fra Fanø Kommune havde det ikke kunnet gennemføres.

Den store økonomiske opbakning fra befolkningen i Sønderho, Fanø Kommune og mange andre udefra samt og en systematisk gennemgang af støtte muligheder fra fonde mv. havde det stoppet for mange år siden.

Andres Bjerrum lage i sin gennemgang stor vægt på at intet kan lade sig gøre uden en opbakning fra den lokale befolkning.

Der er brugt mere end 7 millioner kr. som er gået til etablering af ny anløbsbro og en omfattende oprensning af de 5 km lange rende fra havet og ind til Havnen/Ladepladsen.

Sønderho har nu fået noget stort i dag som befolkningen kan være stolte af var Sofie Valbjørn´s budskab i sin tale som også roste den store arbejdsindsats og helt utrolige tålmodighed der skal til, for at et så stort projekt skal kunne gennemføres.  Hermed er Sønderho Havn indviet – Tillykke.

For 12 år siden blev der udarbejdet et baggrundsmateriale som fortæller om hvad der er af tanker bag projektet.

Teksten er fra ”Forord” i 2009

Genetablering af Sønderho Naturhavn som en historisk ladeplads i Nationalpark Vadehavet opfylder et stort lokalt behov for bedre adgang til naturen. Naturhavnen er delvist sandet til, men renderne kan oprenses så naturhavnen igen bliver en integreret del af landsbyen Sønderho. Derved kan sejlere fra forskellige havne i Vadehavet igen komme til Sønderho og opleve Vadehavets natur, historie og kulturlandskab. Med Sønderho Naturhavn kan gode naturoplevelser formidles, ved f.eks. at lade de besøgende opleve naturen fra vand siden. En god infrastruktur med sejlbare render er af stor betydning for tilgængeligheden i Nationalpark Vadehavet. Med genetableringen af Sønderho Naturhavn vil der kunne skabes sammenhængende oplevelsesruter rundt i Vadehavet, og dette vil igen være med til at trække flere besøgende til området. Økonomi, bevarelse og udvikling er tæt forbundet med antallet af besøgende. Og projektet vil være til gavn for mange, herunder de ca. 1 mio. overnattende gæster, som allerede i dag besøger området på strækningen fra grænsen i syd til Blåvand og Nymindegab i nord. Fanø har alene ca. 200.000 årlige overnattende gæster. Med gennemførelsen af projektet vil man fremover også kunne tilbyde konkrete oplevelser for følgende målgrupper: – Cyklister på gennemfart i området – Særligt interesserede ornitologer og andre naturinteresserede. – Endagsbesøgende og udflugtsgrupper – Skoleklasser, lejrskoler og sejlere. For at kunne forstå områdets natur og historie, skal den formidles, og for at den kan blive formidlet, skal der skabes nemmere adgang til den via bl.a. Sønderho Naturhavn. Tilskud til Sønderho Naturhavn er således tilskud til noget helt konkret i nationalparken, som både de Fire Vadehavskommuner og nationalparken vil kunne bygge videre på. Skipperbyen Sønderho er en perle med høje historiske, kulturelle og naturmæssige kvaliteter. Sønderho blev i 2011 kåret til Danmarks Smukkeste landsby af Bygningskultur Danmark. Desværre har tilsandingen af ladepladsen isoleret byen fra dens historisk tætte tilknytning til Vadehavet. Ved at genetablere naturhavnen, vil Sønderho med sin historie og sin beliggenhed igen blive et naturligt udgangspunkt for formidling af naturoplevelser og den maritime kulturhistorie i Vadehavet.

Nu må fremtiden vise om de mange ideer kan gennemføres og der er sikkert brug for en ”GOD” snak i ”Børsen”, som er stedet på Sønderho Havn hvor der udsigt til havnen og hvor der er læ for vestenvinden.

Festen er nu forbi øl, mad, kage og kaffe er spist og drukket.  Boden med pjecer blev godt besøgt og der blev spiller op til dans var alt sammen med til at gøre eftermiddagen til en begivenhed i Sønderho.

 

 

[smartslider3 slider=”144″]