Af Redaktionen Foto: Poul Helt

Esbjerg Havn fremskynder nu udbud- og anlægsarbejder for 81 mio. kr., og sammenlagt bringer havnen i indeværende år 120 mio. kr. i spil.

Det sker for at bakke op om virksomhederne på havnen og støtte op om de mere end 17.000 arbejdspladser, som er direkte afhængige af aktiviteterne på en af Danmarks største havne.

Det er Esbjerg Havns bestyrelse, der står bag denne beslutning, og Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, der selv er en del af bestyrelsen, siger: – Den globale coronakrise rammer Esbjerg hårdt, og virksomhederne på havnen er dybt afhængige af udviklingen i den internationale økonomi. Når den pludseligt bremser op, så gør det rigtigt ondt på hundredvis af virksomheder på havnen, som lever af international samhandel, og dermed påvirker det hele Esbjerg Kommune. Derfor glæder det mig meget, at Esbjerg Havn har taget dette initiativ, siger Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg Havn har løbende været i tæt dialog med havnens kunder for at gøre de forskellige indsatser så slagkraftige som mulige.

 – Det er besluttet, at vores kunder i den kommende tid ikke skal betale vareafgifter for gods på Esbjerg Havn, før det udskibes eller på anden måde forlader havnen, hvor det er oplagret. Vores kunder kan ligeledes uden varsel opsige arealer, de ikke anvender, og betalingsfristen for arealleje forlænges til 120 dage. Ligeledes sænkes skibsafgiften for linjetrafik, og Esbjerg Havn fremskynder udbud og anlægsarbejder i 2020 for samlet 81 mio. kr., siger Dennis Jul Pedersen, der er administrerende direktør på Esbjerg Havn.

De nye tiltag bliver taget rigtigt godt imod af havnens virksomheder og operatører. Søren Stougaard, der som formand for havnens Advisory Board repræsenterer adskillige virksomheder på havnen, siger:

– Det betyder en stor forskel for virksomhederne, og ethvert tiltag er vigtigt for at støtte op om de trængte virksomheder. Blandt andet har rederierne det svært, og det er en hjælpende hånd til DFDS, Grimaldi, Cobelfret og Sea Cargo, der sejler fast til og fra Esbjerg Havn, forklarer Søren Stougaard, der er general manager ved havnens største virksomhed, Blue Water Shipping.

Esbjerg Havns bestyrelse har desuden besluttet at opretholde sine sponsorater til Esbjergs kultur- og idrætsliv, selv om der for tiden ikke gennemføres nogen aktiviteter. Bestyrelsen håber og forventer, at tiltagene vil få en positiv effekt for virksomhederne og for aktiviteterne på havnen.