Af Lene Memborg

Lad os slå fast at, der er mest mikroplast i muslinger fra Oslofjorden og Oslo havn, mindst på Grønland, Færøerne og Svalbard.

Men det er skræmmende at forskere har fundet mikroplast i fire af fem undersøgte muslingearter i Norden.

Det viser en ny nordisk undersøgelse, der er en del af et større forskningsprojekt.

Forskerne ser her på forekomsten af mikroplast i muslinger fra 100 forskellige steder over hele Norden.

Det er et skræmmende billede der tegner sig for, forskerne fandt både plastfibre, plaststykker og gummilignende partikler i muslingerne.

– Studiet er det første af sin slags, der har analyseret et så stort antal prøver fra et så stort geografisk område med så god analysekvalitet, siger projektleder Norman Green fra Norsk Institutt for Vannforskning (Niva).

Niva har udarbejdet rapporten på bestilling fra det norske miljødirektorat.

Muslinger fra byområder og havneområder indeholder mest mikroplast.

Det højeste indhold af mikroplast blev fundet i muslinger i Oslofjorden og Oslo indre havn.

På Grønland, Færøerne og Svalbard fandt forskerne ikke mikroplast, der ligger over minimumsgrænsen. Men det skyldes antageligt, at der er taget for få prøver fra disse områder anslår de.

Undersøgelsen skal bruges til at finde ud af, hvor stor forekomsten af mikroplast er i havmiljøet i Norden. Næste step er at forskerne vil kortlægge kilderne til mikroplast i muslingerne.