Af Redaktionen

Med virkning fra i dag (onsdag den 16. september 2020) indfører Esbjerg Kommune midlertidige besøgs restriktioner på alle kommunens plejehjem.

Esbjerg Kommune har modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om omgående at indføre midlertidige besøgs restriktioner på alle kommunens plejehjem.

Besøgs restriktionerne betyder, at besøg på plejehjem som udgangspunkt skal foregå udendørs. Besøg indendørs på plejehjem kan kun ske, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. En kritisk situation kan også være behov for besøg af nære pårørende hos en person, som på grund af mental svækkelse har svært ved at forstå formålet med besøgs restriktionerne. Det er lederen på det enkelte plejehjem, der i den konkrete situation beslutter, om en beboer kan få besøg indendørs på grund af mental svækkelse.

Med den nærmeste pårørende forstås beboerens ægtefælle, samlever, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn. I kritiske situationer kan nærmeste pårørende også være søskende eller andre, som beboeren er nært knyttet til, hvis ikke der findes en ægtefælle, samlever eller børn. Det er lederen på det enkelte plejehjem, der beslutter, om der er tale om en nær pårørende.

Stort fokus på at beskytte beboere mod smitte
– Heldigvis er ingen beboere på vores plejehjem hidtil blevet smittet, og vi har fortsat meget stort fokus på at holde afstand og bruge værnemidler, så vi kan beskytte alle beboere bedst muligt mod smitte. Alle besøg skal gennemføres på en forsvarlig måde, både indendørs og udendørs. Besøgende skal altid ringe på døren på det enkelte plejehjem for at blive lukket ind, og de får tilbudt mundbind og håndsprit ved indgangen. Vi har også midlertidigt lukket for frivillige aktiviteter og trænings aktiviteter på plejehjemmene, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

For alt personale på plejehjem, i hjemmeplejen og sygeplejen, som har nær kontakt med borgere, betyder situationen, at de vil blive testet for corona virus en gang hver anden uge.

– Vi har bedt om at få testbiler ud på plejehjemmene, så det er nemt for personalet at blive testet. Tre af vores sygeplejersker vil stå for at pode personalet, oplyser Arne Nikolajsen.

En reaktion på stigende smittetal
De midlertidige besøgs restriktioner indføres som reaktion på stigende smittetal i Esbjerg Kommune. I de seneste syv dage er der konstateret 62 nye tilfælde af smittede med COVID-19 i kommunen. Det svarer til, at 54 ud af 100.000 indbyggere er smittede. Påbuddet om midlertidige besøgs restriktioner gives, når dette tal er over 50.

Besøgs restriktionerne gælder indtil videre, dog senest til den 1. oktober 2020.