Af Sabina Schmidt
Som tidligere fortalt har politikerne i Esbjerg Kommune valgt at anmode Social- og Indenrigsministeriet om tilladelse til at hæve skatten. Det første beløb lød på 50 millioner kroner, men det tal er nu opjusteret til at lyde på 60 millioner kroner, der udelukkende skal hentes ind via personskatten. Hvis der gives tilladelse, vil personskatten for borgere i Esbjerg Kommune stige med 0,3 procentpoint.
Reelt set kunne man hæve skatterne på 3 forskellige måder, genindførelse af dækningsafgiften forhøjelse af grundskylden eller en stigning i personskatten. indledningsvis havde Esbjerg kommune ikke lagt sig fast på hvilken vej man ville gå, men da man ved ansøgning om tilladelse af skattestigning skal oplyse, hvordan man påtænker at hæve skatten, er valget altså faldet på personskatten.
Esbjerg Kommune vil få besked om, hvorvidt man får del i rammen til skatteforhøjelse mandag den 7. oktober, hvor budgetforhandlingerne officielt skydes i gang med repræsentanter for byrådets i alt otte partier.
Selvom der har været store sparerunder og skattestigninger siden 2016, har Esbjerg Kommune stadig bøvl med økonomien. Lige nu ser det ud til at man mangler mellem 150-160 millioner kroner årligt, for at skabe balance.