Af Lene Memborg   Fotos: Ribe Kunstmuseum

Lige nu kan du opleve en unik samling af 56 farvede træsnit udført af den verdenskendte norske kunstner Edvard Munch. Samlingen er i privateje og vises sjældent for offentligheden. Udstillingen belyser samtidig kunstnerens venskab med den danske digter Emanuel Goldstein.

Edvard Munch
Han regnes for at være Norges største kunstner og en helt central figur inden for symbolismen. Han er kendt for sine følelsesmæssigt stærke skildringer af eksistentialistiske livsbetingelser som angst og ensomhed, og af menneskets dybeste følelser som jalousi og
kærlighed. Fremstillinger af farligt forførende kvinder, af kærligheden mellem mand og kvinde og af menneskets centrale livsfaser der ofte er gennemgående temaer i hans værker.

Prøv Munchs puslespilsteknik
Munch udførte sine første træsnit under sit ophold i Paris i 1896. I de fleste af træsnittene har han benyttet den såkaldte puslespilsteknik, hvor han har savet den træplade, der skal bruges til at trykke værkets farver i flere dele, der hver sværtes individuelt, før de lægges sammen som i et puslespil og trykkes af én omgang. Denne teknik kan besøgende komme til at prøve kræfter med på udvalgte datoer, hvor Ribe Kunstmuseum tilbyder workshops med deltagerbetaling i ”Munchs grafiske værksted”

Den danske digter, Emanuel Goldstein
I vinteren 1890 møder Munch den danske digter, Emanuel Goldstein, og det bliver starten på et langt og varmt venskab. Både Goldstein og Munch er på dette tidspunkt optaget af symbolismen, og begge søgte de en måde at skildre deres inderste og mest sårbare følelser – Munch med sin pensel og Goldstein med sin skarpe pen. I udstillingen sættes Munchs kraftfulde træsnit i dialog med Goldsteins heftige digte, der kredser om følelser som angst, kærlighed og melankoli.

Bog om Edvard Munch og Emanuel Goldstein
I forbindelse med udstillingen er der blevet udgivet en større bog, der handler om Munch og Goldsteins venskab og gensidige kunstneriske inspiration. Bogen belyser også  – som den første – en hidtil ubeskrevet dansk digter med nær relation til den verdensberømte Munch.
Kataloget er tosproget (dansk/engelsk) og på ca. 200 sider. Rigt illustreret bl.a. med gengivelse af alle udstillingens værker. Bogen kan købes i Museumsbutikken for 249 kr.