Af Redaktionen Foto: Illustration

Hvert år i september fejrer hele Danmark frivilligheden, og i Esbjerg Kommune har vi også en stolt tradition for at hylde kommunens frivillige for deres uvurderlig indsats. Selv om corona-virus gør det mere vanskeligt at planlægge fejringer, så ligger det helt fast, at priserne uddeles. Netop nu kan alle indstille deres kandidater.

Indstil din favorit
Vi vil gerne give dig chancen for at sige en helt speciel tak til den frivillige sociale forening eller organisation, som du synes, har fortjent lidt ekstra anerkendelse. Det kan du gøre ved at indstille din kandidat til Frivillighedsprisen 2020.

Alle kan indtaste deres favorit her: www.esbjerg.dk/frivilligpris til og med den 25. august 2020

Og der er mange muligheder, måske vil du indstille en frivillig social forening eller organisation, fordi de har:

  • Stor engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer
  • Styrker livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker
  • Skaber opmærksomhed på en ellers overset problematik
  • Iværksætter nyskabende aktiviteter med frivillige
  • Synliggør kvaliteten af og værdierne ved frivilligt socialt arbejde

Om Frivillighedsprisen

Frivillighedsprisen uddeles en gang om året for at påskønne særlige indsatser på socialområdet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget vælger tre af de indstillede kandidater og uddeler:

  • 10.000 kr.
  • 5.000 kr. 
  • 2.500 kr.

Læs meget mere om Frivillighedsprisen og se de tidligere års vindere på vores hjemmeside

Esbjerg Kommune undersøger netop nu mulighederne for, hvordan priserne kan uddeles på en måde, der lever op til myndighedernes anbefalinger for at undgå corona smitte.

Uddelingen af priserne!

Vinderne kåres den 25. september 2020, du vil kunne holde dig opdateret på kommunens hjemmeside, om hvordan uddelingen vil komme til at foregå.