Af Redaktionen

Ny Carlsbergfondet støtter igen Esbjerg Kunstmuseum med anseeligt beløb.

Støtten gives til at realisere visionen for en række spektakulære opgraderinger af museet.

Det er planen, at nedbryde grænsen mellem inde og ude, og at skabe spændende faciliteter som for eksempel en ’prismepavillon’, hvor sollyset brydes og bader den besøgende i alle spektrets farver. Prismepavillonen installeres i skulpturgården, som omskabes til et udendørs, fleksibelt udstillingsrum for kunst, der ændrer udtryk afhængigt af hvilken synsvinkel, den sanses fra. For alt vil også kunne ses fra taget ud mod havnen, som med adgang fra gården omdannes til et helt nyt dynamisk oplevelsesrum – et himmeltag med et himmelspejl og skiftende udstillinger af kunstværker, som blandt andet skabes af vindens bevægelser og de lyde, den kan fremkalde.

Direktør for Esbjerg Kunstmuseum, Inge Merete Kjeldgaard, siger:

-Det er en kæmpe stor blåstempling af vores ideer og hele vores profil, at Ny Carlsbergfondet har valgt at støtte dette særlige projekt. Vi håber, at det kan få Esbjerg Kommune og andre fonde til at følge trop, for med disse opgraderinger åbnes kunstmuseet ud mod byen. De kunstneriske og arkitektoniske greb vil fungere som dragende blikfang, der giver Esbjerg Kunstmuseum en tydeligt aflæselig, selvstændig identitet som et kunstmuseum, der sætter museumsgæsten i centrum.

Midlerne kommer fra Ny Carlsbergfondets ekstraordinære museumspulje, der er oprettet som følge af covid-19, og som alle landets kunstmuseer har kunnet søge.

Forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen, udtaler: -Det er glædeligt, at vi har haft mulighed for at støtte både bredt og dybt… Museerne er til for deres gæster. Og det er i overvejende grad indtægterne fra publikum, der har muliggjort den fantastiske udvikling på de danske kunstmuseer det seneste årti. Den symbiose har covid-19 midlertidigt suspenderet, men vi håber, at vores støtte, i de rette hænder, netop kan betyde et skub i den rigtige retning.

Direktør for Esbjerg Kunstmuseum, Inge Merete Kjeldgaard er jublende lykkelig for den blå stempling af projektet!