Tekst og fotos af Ebbe Salomonsen

En lang tradition for produktion af fødevarer og ildsjæle der brænder for formidlingen af den lokale fødevarekultur, har fyldt Vestkysten med gode fødevareoplevelser, men der mangler en stærk fælles fortælling.  

Sydvestjyske Smagsopevelser er et fødevarenetværk, der arbejder for at fremme bevidstheden om sydvestjyske kvalitetsfødevarer og kulinariske oplevelser. Et projekt der var i gang i to år 2017- 19, et samarbejde mellem en lang række interesse i erhvervslivet og kommuner på Vestkysten. 

Mel fra Forum har deltaget i netværket der betød at der blev sat mere fokus på økologiske produkter og for dem har det haft stor betydning, da de var i gang.

For 36 år siden flyttede Vibeke og Michael Larsen fra Esbjerg til Forum. Michael har en fortid som murer som sled på helbredet, i Forum var der plads til at have Islandske heste.

Vibeke har arbejdet hjemme, da familien har været plejeforældre i en længere årrække.

Michael begyndte at gøre de 30 hektar klar til korn på en bæredygtig måde, som gav de bedste kornprodukter til bagning af brød. Tilførsels af husdyr gødning og kalk og såning af græs og andre planter som kan tilfører jorden energi. Det tager 4 – 5   år at forberede et jordareal til brug for økologisk produkter.

Da familien flyttede til Forum var der ikke mange økologiske produkter på det danske marked, så alt hvad der skulle bruges af viden skulle søges fra mange steder for at opnå de bedste produkter, og deres udbytte var slet ikke i nærheden af det andre landmænd havde af udbytte, men for dem var det vigtigt at deres korn og mel kunne bruges til kvalitetsbrød.

Michael har ikke en landmands uddannelse og han er heller ikke særlig imponeret at den uddannelse de nye unge landmænd får. Som økologisk kornavler syntes de der er plads til forbedringer hos konventionelle landbrug som behandler jorden på en ikke bæredygtig måde. Men der er forbedringer på vej, små skridt i den rigtige retning. Krav fra forbrugerne om bredere kvalitetsprodukter, det vil betyder bedre jord behandling, flere landmænd er begyndt at omlægge til økologisk landbrug. Der er bedre priser på økologiske produkter og forbrugerne vil tilsyneladende gerne betale en højere pris for et bedre produkt. Og der forskes meget på at gøre landbruget mere bæredygtigt i fremtiden til gavn for miljøet og jorden.

En lille kværn i køkkenet som Vibeke bestyrede, udgjorde starten på Mel fra Forum, og hun stod for salget af mel og lidt brød til en fast kundekreds som har været stabil hele tiden ved hjælp af mund til mund metoden. For 10 år siden købte de 10 hektar jord og bygninger af naboen og i dag har de 50 hektar jord fordelt på flere forskellige arealer.

Mel fra Forum har en lille maskinpark og der er ikke nogen tunge maskiner der kan trykke jorden. Hele tanken er at have kontrol med alle dele af driften som betyder at der er en lige linjer fra Jord – Bord. De kornsorter der bruges er 3 udvalgte.

Ølandshvede er en gammel kornsort som bruges til bagning af store grovbrød. Svedjerug bliver kun dyrket få steder i Danmark, det bruges til bagning af rugbrød med en mild smag, Nøgenbyg er det første korn der blev sået i Danmark for 6000 år siden. Den er kendt som nodens ris, da den spises på samme måde.

Nye kornsorter er ved at blive afprøvet for at gøre smagen i brødene bedre. Såning finder sted i det tidlige forår som betyder at kornet får de bedste forhold til at modnes langsomt henover forår og sommer hvor det står flot på marken, frem til det bliver klar til høst hen på sensommeren. Efter høsten bliver kornet renset inden det bliver lagt på lager og de ca. 50 tons korn som er et års produktion, som nu er klar til at blive malet til mel. Mølleriet blev for 9 år siden udvidet og flyttet til nye lokaler, da der var større efterspørgsel.

Inden for det sidste år er der blevet indrettet et bageri hvor der bliver bagt 30 rugbrød 25 store grovbrød, 300 boller og ca. 10 – 20 flutes om ugen. Her er det Vibeke der arbejder og udvikler nye opskrifter og forbedringer af brødenes smag. Denne nye aktivitet har betydet mere arbejde og de skal nu sammen have planlagt balance mellem arbejde og tid til andre ting og dem selv. 

Hver dag bliver der malet mel så der er altid frisk mel og der bruges ca. 1,5 tons om ugen til fremstilling af rugbrød og groft brød og til salg i butikken som er åben alle hverdage og på Torvet i Esbjerg hvor Mel fra Forum står hver lørdag når der er torvedag. Det er nyt at de står på torvet, og de har givet det en chance i det kommende år og så bliver der taget stilling til om det skal fortsætte. Der er en god fast kundekreds og flere gange er alt brød solgt for der kommer også nye kunder forbi.

Mel fra Forum er en lille virksomhed med en historie om at det kan lade sig gøre at fremstille gode produkter med et højt ernæringsmæssig indhold og gode smagsoplevelser. Det er afgørende at finde frem til korn der kan trives i Danmark og at jorden bliver behandlet på den bedste måde.

Det bliver spændende at følge de nye tiltag fremover!